Het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) in Wapenveld, een van de scholen van de Ambelt, heeft een voldoende beoordeling gekregen van de onderwijsinspectie. De voldoende komt na een periode waarin een toezichttraject was ingesteld omdat de school, toen nog Sprengen College, achtereenvolgens de oordelen onvoldoende, zeer zwak en onvoldoende behaalde.

VSO Wapenveld hoort sinds augustus 2022 bij de Ambelt. Leerlingen op deze school hebben te maken met complexe gedragsproblematiek zoals trauma, hechtingsproblematiek en verstoringen in agressie- en emotieregulatie. Vaak kunnen zij de gevolgen van hun handelen niet overzien en dit maakt dat hun didactische en sociaal emotionele ontwikkeling stagneert of traag verloopt. Zij worden op de Ambelt intensief ondersteunt zodat zij hun gedrag beter kunnen begrijpen en ermee om kunnen gaan.  

Locatiedirecteur Siti Postma: “Ik ben ontzettend trots op het team, er is heel hard gewerkt om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren. Ook onze leerlingen hebben tijdens het inspectieonderzoek aangegeven dat er veel veranderd is. Dat is een grote opsteker voor ons allemaal, want daar doen we het voor.” Sinds de Ambelt is gestart met VSO Wapenveld zijn er grote stappen gemaakt. “Er is hier altijd heel hard gewerkt met de leerlingen. Wat we daarin konden toevoegen was een visie. Het begon met het duiden van de doelgroep; wie zijn onze leerlingen eigenlijk? Vervolgens hebben we onderzocht welk onderwijsaanbod dan passend is voor deze doelgroep. Dit proces hebben we met z’n allen gedragen.”

De inspectie heeft de voldoende onder meer toegekend omdat zij ziet dat het team urgentiebesef, inzet en motivatie laat zien om een betekenisvolle school op de kaart te zetten. De analyse van de leerlingenpopulatie heeft volgens de Inspectie inzichtelijk gemaakt wat de kenmerken en mogelijkheden van de doelgroep zijn. Dit heeft geleid tot een duidelijk uitstroomprofiel dat passend is voor de meeste leerlingen en dat de basis is voor de verdere onderwijsontwikkeling. De opgestelde leerlijnen geven leerlingen en medewerkers veel houvast en overzicht.

De inspectie heeft ook verbeterpunten genoemd. Siti Postma: “Die waren constructief en herkenbaar voor ons. Het zijn onderwerpen die we zelf ook al benoemd hebben in ons jaarplan. We zijn op de goede weg met de ontwikkeling van onze locatie, dat is met deze voldoende bevestigd en dat geeft ons veel vertrouwen.”