Speciaal onderwijs Zwolle

Op de locatie Herfterlaan geven wij onderwijs en ondersteuning aan leerlingen van vier tot twaalf jaar. Dit zijn leerlingen met gedragsproblematiek die onvoldoende tot ontwikkeling komen in het regulier basisonderwijs of op een school voor speciaal basisonderwijs (SBO). Vaak is er sprake van een ontwikkelingsstoornis zoals aandachtdeficiëntie, hyperactiviteit (AD(H)D), autismespectrumstoornis, hechtingsproblemen of angsten. Ook kan er sprake zijn van een leerstoornis als dyslexie of dyscalculie.

Onze leerlingen hebben te maken met concentratieproblemen, prikkelgevoeligheid, ontbreken van basisveiligheid, problemen in de regulatie van emoties of problemen met gezag. Wat onze leerlingen gemeen hebben is behoefte aan duidelijkheid, voorspelbaarheid en structuur. Dit zijn belangrijke pijlers in ons het onderwijs.

Toekomstperspectief
Wij bieden onze leerlingen een veilige leeromgeving waarin zij zich cognitief en sociaal-emotioneel optimaal kunnen ontwikkelen. Wij willen daarbij hun zelfvertrouwen en competenties vergroten. We geven ze inzicht in hun mogelijkheden en beperkingen en hoe ze daarmee om kunnen gaan. Maar boven alles willen we iedere leerling begeleiden bij het ontwikkelen van een toekomstperspectief.

Kom bij ons kijken
Wij nodigen u graag uit om een kijkje te nemen bij ons basisonderwijs aan de Herfterlaan in Zwolle.

Meer informatie over ons onderwijs vindt u in de schoolgids van het SO