Speciaal onderwijs Zwolle

Op de locatie Herfterlaan geven wij onderwijs en ondersteuning aan leerlingen van vier tot twaalf jaar. Dit zijn leerlingen met gedragsproblematiek die onvoldoende tot ontwikkeling komen in het regulier basisonderwijs of op een school voor speciaal basisonderwijs (SBO). Vaak is er sprake van een ontwikkelingsstoornis zoals hyperactiviteit (AD(H)D), autismespectrumstoornis, hechtingsproblemen of angsten. Ook kan er sprake zijn van een leerstoornis als dyslexie of dyscalculie. 

Wij bieden onze leerlingen een veilige leeromgeving waarin zij zich cognitief en sociaal-emotioneel optimaal kunnen ontwikkelen. Wij willen daarbij hun zelfvertrouwen en competenties vergroten door ze inzicht te geven in hun mogelijkheden en beperkingen. Maar boven alles willen we iedere leerling begeleiden bij het ontwikkelen van een toekomstperspectief.

Kom eens bij ons kijken

Wij nodigen u graag uit om een kijkje te nemen bij ons basisonderwijs aan de Herfterlaan in Zwolle.