Speciaal onderwijs Zwolle

Op de locatie Herfterlaan geven wij basisonderwijs en ondersteuning aan leerlingen tussen 4 en 13 jaar. Dit zijn leerlingen met complexe gedragsproblematiek die onvoldoende tot ontwikkeling komen in het regulier basisonderwijs. Vaak is er sprake van een ontwikkelingsstoornis zoals aandachtdeficiëntie, hyperactiviteit (AD(H)D), autismespectrumstoornis, hechtingsproblemen of angsten. Ook kan er sprake zijn van een leerstoornissen als dyslexie of dyscalculie.

De complexe gedragsproblematiek betekent een breed scala aan belemmerende factoren. Leerlingen hebben bijvoorbeeld te maken met concentratieproblemen, prikkelgevoeligheid,ontbreken van basisveiligheid, problemen in de regulatie van emoties of problemen met gezag. Wat onze leerlingen gemeen hebben is behoefte aan duidelijkheid, voorspelbaarheid en structuur. Dit zijn belangrijke pijlers voor onze leerlingen.

Toekomstperspectief

Wij bieden onze leerlingen een veilige leeromgeving waarin zij zich cognitief en sociaal-emotioneel optimaal kunnen ontwikkelen. Wij willen daarbij hun zelfvertrouwen en competenties vergroten. We geven ze inzicht in hun mogelijkheden en beperkingen en hoe ze daarmee om kunnen gaan. Maar boven alles willen we iedere leerling begeleiden bij het ontwikkelen van een toekomstperspectief.

 

ambelt herfterlaan 201902 mcs00909