Over de Ambelt

Onze missie

De Ambelt is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs waar betrokken professionals samenwerken binnen onze maatschappelijke opdracht om onderwijs te bieden aan leerlingen met psychiatrische- en gedragsproblemen en maatwerk te leveren in hun ondersteuning. Zo werken wij met de leerlingen aan hun toekomst.

 

Samen werken aan jouw toekomst

Wij bieden onderwijs aan leerlingen die niet tot hun recht komen in het regulier onderwijs. Onze betrokken en deskundige medewerkers zetten zich in voor een passende onderwijsplek die zich kenmerkt door maatwerk, ontwikkeling en resultaat. Met onze gespecialiseerde ondersteuning geven wij hen daarnaast het gereedschap om zichzelf optimaal te ontwikkelen. Wij geloven in een positieve benadering en kijken naar de talenten en mogelijkheden van de leerling.

Wij handelen vanuit verantwoordelijkheid, een professionele houding en oprechte interesse. Het veilige schoolklimaat dat dit oplevert, is het fundament voor een succesvolle schoolcarrière. Het belang van de leerling staat in alles voorop en dit verbindt ons. Wij kunnen daarbij niet zonder een goed contact met ouders, verzorgers, zorginstellingen, de gemeente en alle andere belanghebbenden. Wij bewandelen dan ook gezamenlijk de weg die leidt naar een volwaardige plek in de maatschappij.

 

Onze kernwaarden

Deskundigheid
Ik stem mijn handelen af op de individuele behoeften van de leerling en mijn collega’s. Hierbij ben ik flexibel en heb ik het vermogen tot aanpassen. Zo laat ik zien dat ik een professional ben die zich blijft ontwikkelen.

Veiligheid
Ik ben betrouwbaar en geef vertrouwen. Ik ga met oprechte interesse verbindingen aan en blijf in verbinding. Ik heb oog en oor voor iedereen en ben niet bang om grenzen te stellen.

Reflectie
Met een professionele houding en kennis over mijzelf beoordeel ik op objectieve wijze mijn eigen handelen en het handelen van de ander. Ik stel mij open voor coaching en feedback en ben bereid mijn handelen bij te stellen.

Ontwikkelingsgericht
Vanuit een lerende, nieuwsgierige houding denk ik in mogelijkheden en stel ik haalbare doelen. Ik bied hierbij maatwerk.

Eigenaarschap
Ik ben een betrokken medewerker. Ik krijg en draag de verantwoordelijkheid over mijn eigen handelen. Ik ben zelf in regie; ik zeg wat ik doe en doe wat ik zeg. Hierbij durf ik eigenzinnig te zijn. In mijn samenwerking met anderen maak ik gebruik van onze gezamenlijke kwaliteiten.