Bestuursverslag

Het college van bestuur van de Ambelt kijkt terug op een goed jaar: "Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Orthopedagogisch centrum de Ambelt, waarin we met een positief gevoel terugkijken op het jaar. Een jaar van ontwikkeling en ontdekking. Ontdekken of de organisatie na de grote reorganisatie van 2017 en het aangaan van de personele unie met Openbaar Onderwijs Zwolle (OOZ) voldoende geëquipeerd is om het primaire proces goed te faciliteren. Op de manier die bij de Ambelt hoort; kwalitatief uitstekend onderwijs en ondersteuning bieden voor leerlingen die, om welke reden dan ook, niet bediend kunnen worden in het reguliere onderwijs. Voor die leerlingen moeten en willen we er zijn. Bewust van onze mogelijkheden en onmogelijkheden, samen met ouders en leerlingen werken naar een passend toekomst perspectief. Kijkend naar de opbrengsten van 2018 kunnen we niet anders concluderen dan dat dit in ruime mate is gelukt, zonder onze ogen te sluiten voor de ontwikkelmogelijkheden die gevraagd worden."

vp bv18

 

 

 

VP BV 2017 Jaarverslag 2017

cover bestuursverslag 2016 lr1 Jaarverslag 2016

voorkant jaarverslag Jaarverslag 2015


jv vp Jaarverslag 2014