Jaarverslag

De Ambelt is onderdeel van Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ).

Voor informatie over OOZ gaat u naar www.ooz.nl.

Op www.ooz.nl/governance vindt u onder meer het strategische beleidsplan en het jaarverslag.