Jaarverslag

Het college van bestuur van de Ambelt kijkt terug op een jaar dat zich kenmerkte door de pandemie. Er is hard gewerkt om de effecten van de pandemie het hoofd te bieden en de leerlingen te kunnen blijven bieden wat zij nodig hebben: voorspelbaarheid, duidelijkheid en veiligheid. Dit heeft veel gevraagd maar er is aan voldaan. Het slagingspercentage was met 93,9% wederom boven de standaard. Ook worden er steeds meer leerlingen aan de Ambelt toevertrouwd. In 2021 is er over de gehele VSO-breedte een gestage groei geweest. Het leerlingaantal in het SO is in 2021 gestabiliseerd. 

U vindt deze ontwikkelingen en meer in het jaarverslag 2021. 

 vp