Uitstroom

Wanneer de leerlingen hun eindexamen hebben behaald, stromen zij door naar het vervolgonderwijs of naar arbeid. Als er gekozen wordt voor arbeid, krijgt u te maken met diverse regelingen.

 

Beoordeling arbeidsvermogen

Wanneer een leerling van school gaat, vindt de beoordeling arbeidsvermogen plaats. Hiermee wordt de mogelijkheid tot werken bedoeld. Wanneer een leerling door een ziekte of beperking moeite heeft met het vinden of behouden van werk, wanneer hij niet zelfstandig het minimumloon kan verdienen of wanneer hij door een ziekte of beperking helemaal niet kan werken, is het mogelijk om ondersteuning bij participeren aan te vragen. Wat de mogelijkheden zijn en welke ondersteuning het kind nodig heeft, beoordeelt het UWV. Samen met school wordt een aanvraag beoordeling arbeidsvermogen (ABA) bij de UWV gedaan. Het UWV beoordeelt of er wel of geen mogelijkhedenzijn om te werken. 

 

Doelgroepenregister

Heeft een kind arbeidsvermogen maar ook ondersteuning nodig, dan komt hij in aanmerking voor een indicatie banenafspraak. De gemeente kan dan helpen met het vinden en behouden van werk. De gemeente kan verschillende middelen inzetten. Men gaat ervan uit dat een kind niet in staat zal zijn zelfstandig het wettelijk minimumloon te gaan verdienen. Het kind wordt dan opgenomen in het Doelgroepenregister.

 

Beschut werk

Heeft een leerling arbeidsvermogen maar daarbij ook heel veel ondersteuning en begeleiding nodig, dan kan hij er een beschutwerkindicatie worden aangevraagd. De gemeente kan dan bovenop de gewone ondersteuning extra middelen inzetten. Voor beschut werk maakt het UWV afspraken met de werkgever en ouder(s)/verzorger(s). Wanneer het duidelijk is dat een kind geen arbeidsvermogen heeft, kan de beoordeling arbeidsvermogen aangevraagd worden met daaraan gekoppeld een Wajongbeoordeling. Deze aanvraag kan samen met een ouder(s)/verzorger(s), begeleider (van school) of iemand van de gemeente ingevuld worden.

In onze bijlage '18 en dan' leest u hier meer over. Daarnaast leest u in deze bijlage meer over alle veranderingen waar de leerling mee te maken krijgt als hij 18 wordt. 

18 en dan