Onderwijs op havo / tl Zwolle

Onderbouw havo/tl

Leerlingen volgen de eerste twee jaar havo en tl-onderwijs op de locatie Oosterenk. Hier is een omgeving die kleinschalig is en waar veel persoonlijke aandacht en begeleiding geboden wordt door groepsleerkrachten, vakleerkrachten en ondersteuners. De groepen in leerjaar 1 en 2 bestaan uit zowel
havoleerlingen als tl-leerlingen. We bieden hiermee de tl-leerlingen een uitdagende leeromgeving, waarbij er mogelijkheden zijn om één of meer vakken op een hoger niveau te volgen. De havoleerling heeft hiermee een sociaal rijkere omgeving waar ook plaats kan zijn voor een meer betekenisvollere leeromgeving waar de tl-leerlingen standaard gebruik van maken. 

Het derde leerjaar van de havo behoort nog tot de onderbouw.

Bovenbouw havo en tl

De bovenbouw bestaat voor de havo uit leerjaar 4 en 5 en voor de tl uit leerjaar 3 en 4.
De leerlingen van de havo kiezen voor een profiel: Natuur & techniek, Natuur & gezondheid, Economie & maatschappij of Cultuur en Maatschappij (alleen travo). Ze volgen het programma van toetsing en afsluiting (PTA) van Deltion en de ontvangen ook het diploma van Deltion.

In de bovenbouw van de tl kiezen de leerlingen een profiel: Techniek, Zorg en welzijn, Economie of Groen. De leerlingen studeren ook met een PTA van de school waarmee wordt samengewerkt. Een van de vaste onderdelen van het diploma voor de tl is het sectorwerkstuk waar de leerlingen onder meer een stage van een week lopen.

Traject voortgezet onderwijs (travo)

De onderwijsrichting travo is ondergebracht bij Deltion Sprintlyceum (vavo) in Zwolle. Hier wordt onderwijs gegeven aan jongvolwassenen die om verschillende redenen hun diploma nog niet hebben gehaald. Leerlingen kunnen onderwijs volgen in: TL 3/4, havo 4/5 en vwo 5/6. Zij krijgen in reguliere klassen les van docenten van Deltion samen met de vavo-leerlingen. Dit betekent dat de leerlingen te maken krijgen met wisselende begin- en eindtijden, gezamenlijke pauzes en grotere klassen. Wel hebben de leerlingen hier een eigen ruimte en zijn mentoren van de Ambelt aanwezig om hen te begeleiden. 

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Voor het halen van een diploma volgen de leerlingen  het programma van toetsing en afsluiting (PTA) van Deltion. Zij ontvangen ook een diploma van Deltion. Staatsexamens worden ingezet bij maatwerktrajecten.


PTA Havo 4 - Hengeveld College 2023-2024
PTA Havo 5 - Hengeveld College 2023-2024