VSO Wapenveld

Op de locatie in Wapenveld wordt fase-2 onderwijs geboden. In deze fase richten we ons op het stabiliseren van het gedrag van de leerlingen en het opbouwen van schoolse vaardigheden. Zorg en ondersteuning komt in deze fase op de eerste plaats en we werken met de leerlingen aan frustratietolerantie, woedebeheersing, functioneren in een groep, socialisatie, een realistisch zelfbeeld en vinden van motivatie om te werken naar een perspectief.

Wanneer een leerling bij ons op school komt, is het allereerst van belang om een plezierig en werkbaar klimaat te creëren waarbij we vooral werken aan het opbouwen van een goede relatie tussen de leerling en de mentor. We benaderen onze leerlingen op een positieve manier en gaan uit van hun mogelijkheden. Zo kan de leerlingen tot ontwikkeling komen en doorstromen naar een volgende onderwijsfase of uitstromen en duurzame arbeidsplek. 

wapenveld locatie