Klachten

De Ambelt streeft naar een optimale kwaliteit in het onderwijs en de ondersteuning voor onze leerlingen. Er kunnen zich situaties voordoen dat u niet tevreden bent over de Ambelt. Heeft u een klacht dan kunt u zich in eerste instantie wenden tot de docent. We proberen eerst een klacht in goed overleg met u op te lossen. Is uw klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt u zich wenden tot de locatiedirecteur. U heeft ook de mogelijkheid om de klachtenvertrouwenspersoon van de Ambelt te benaderen.

Ambelt klachtenvertrouwenspersoon
Mevrouw M. Aalbers
klachten@ambelt.nl

Klachtenprocedure

Kunnen we niet tot een oplossing komen, dan kunt een klacht indienen bij de externe klachtencommissie. Uw klacht wordt zorgvuldig behandeld door een onafhankelijke voorzitter en onafhankelijke leden. U kunt de klachtenregeling downloaden waarin de procedure voor het indienen van een klacht wordt uitgelegd.

Klachtencommissie

Koerhuis Kersten
Familierechtadvocaten en scheidingsmediators
mw. mr. A.C.W. Duiveman
Dr van Lookeren Campagneweg 12
8025 BX Zwolle
Tel 038 - 452 40 03
Mail: acw.duiveman@koerhuis-kersten.nl

Vragen over het onderwijs
0800 8051 (gratis)

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:
Meldpunt vertrouwensinspecteurs
T. 0900 - 111 3 111 (lokaal tarief).