Ons onderwijs

Speciaal onderwijs (SO) en speciaal voortgezet onderwijs (VSO)

Wij geven onderwijs en ondersteuning aan leerlingen die door hun gedragsproblematiek onvoldoende tot ontwikkeling komen in het regulier onderwijs. Vaak is er sprake van een ontwikkelingsstoornis zoals aandacht-deficiëntie, hyperactiviteit (AD(H)D), autismespectrumstoornis, hechtingsproblemen of angsten. Ook kan er sprake zijn van een leerstoornis als dyslexie of dyscalculie. Deze complexe gedragsproblematiek geeft een breed scala aan belemmerende factoren. Leerlingen hebben bijvoorbeeld te maken met concentratieproblemen, prikkelgevoeligheid, ontbreken van basisveiligheid, problemen in de regulatie van emoties of problemen met gezag. Wat onze leerlingen met elkaar gemeen hebben, is behoefte aan duidelijkheid, voorspelbaarheid en structuur. Met deze belangrijke pijlers van ons onderwijs kunnen leerlingen zich optimaal ontwikkelen.

U kunt hier het schoolplan 2020-2023 van de Ambelt lezen.

We werken handelingsgericht aan het ontwikkelingsperspectief van de leerlingen. Dit is een systematische manier van werken waarbij wij het onderwijsaanbod afstemmen op de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling. We stellen onszelf de vraag: Hoe kunnen we ons onderwijs en onze ondersteuning optimaal inrichten om tot een positieve ontwikkeling van de leerling te komen.

Fasenmodel
In de afgelopen jaren werd duidelijk dat sommige leerlingen ook niet goed in het onderwijssysteem van de Ambelt mee kunnen. Dit zijn vaak leerlingen die cognitief het een en ander in hun mars hebben, maar die op sociaal-emotioneel vlak niet uit de voeten kunnen. Uit het verlangen om ook deze leerlingen een plek te bieden, hebben wij een eigen visie op het speciaal onderwijs ontwikkeld: het fasenmodel. Dit betekent dat iedere leerling bij de Ambelt in een onderwijsfase terecht komt die bij zijn of haar ontwikkeling past. Die ontwikkeling gaat niet alleen over schoolse vaardigheden, er wordt ook gekeken naar ondersteuningsbehoefte, leergebied overstijgende kerndoelen, loopbaanoriëntatie, acceptatie en zelfbeeld. U leest hierover meer in onze schoolgids.

Passend onderwijs
Passend onderwijs betekent dat alle kinderen een plek krijgen op een school die past ze past. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Daarvoor werken scholen in een regio of stad samen in een samenwerkingsverband. De ondersteuning die een school biedt staat in het ondersteuningsprofiel van de school. Passend onderwijs geldt voor alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs. 

Heeft u vragen over passend onderwijs? Dan kunt u terecht bij ouder- en jeugdsteunpunt regio 2305/IJssel-Vecht. Download de folder 
Het steunpunt is opgericht vanuit de samenwerkingsverbanden PO 2305 en VO IJssel-Vecht. U kunt hen als volgt bereiken:
Primair onderwijs: steunpunt@2305po.nl
Voortgezet onderwijs steunpunt@swvvoijsselvecht.nl
Gezamenlijk telefoonnummer: 06 - 57 12 59 52