Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad Ambelt (MR)

Bij belangrijke beslissingen vraagt het bestuur advies en/of instemming van de medezeggenschapsraad (MR) van de Ambelt. Denk daarbij aan een organisatiewijziging, het vaststellen van een ander schoolsysteem of wijzigingen van beleid met betrekking tot voorzieningen ten behoeve van leerlingen. De MR zorgt ervoor dat de stem van alle betrokkenen wordt gehoord bij bestuurlijke zaken en beslissingen. De belangen van medewerkers, leerlingen, ouders en verzorgers staan daarbij voorop.

De MR bestaat uit ouders en medewerkers van de Ambelt. De leden worden eens per vier jaar gekozen en voorgezeten door een voorzitter en vicevoorzitter. Iedere tweede (werkbare) dinsdagavond van de maand wordt er vergaderd, met uitzondering van de zomervakantie.

De leden van de MR zijn:

Dolf Noordeloos - Voorzitter

Dolf Noordeloos

Voorzitter

Henk Kruisweg

Henk Kruisweg

Vice-Voorzitter

Patrick Fidder - Co-Secretaris

Patrick Fidder

Co-Secretaris

Erik van Doorne - Co-Secretaris

Erik van Doorne

Co-Secretaris

Joke Davies

Joke Davies

 

Karlijn Lankhorst

Karlijn Lankhorst

 

Jan Glorie

Jan Glorie

 

Riekie Roossien

Riekie Roossien

 

Hidde Tigchelaar

Hidde Tigchelaar

 

 

Wilt u meepraten in de MR of heeft u een vraag voor de MR? Stuur dan een mail aan:
mr-secretaris@ambelt.nl

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad OOZ (GMR)

De Ambelt is ook vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van OOZ. Hier staat het beleid centraal dat voor de meerderheid van de scholen of alle scholen van OOZ geldt.