De Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) van de Ambelt denkt mee en adviseert over het beleid van de school.

Bij belangrijke beslissingen vraagt het bestuur advies en/of instemming van de medezeggenschapsraad. Denk daarbij aan een organisatiewijziging, het vaststellen van een ander schoolsysteem of wijzigingen van beleid met betrekking tot voorzieningen ten behoeve van leerlingen. De MR zorgt ervoor dat de stem van alle betrokkenen wordt gehoord bij bestuurlijke zaken en beslissingen. De belangen van medewerkers, leerlingen, ouders en verzorgers staan daarbij voorop.

De MR bestaat uit ouders en medewerkers uit Zwolle en Hardenberg. De leden worden eens per vier jaar gekozen en voorgezeten door een voorzitter en vicevoorzitter. Iedere tweede (werkbare) dinsdagavond van de maand wordt er vergaderd, met uitzondering van de zomervakantie.

 

Wilt u meepraten? Stuur dan een mail aan de MR: d.noordeloos@ambelt.nl