Oriëntatie | aanmelden

U kunt een leerling niet rechtstreeks aanmelden. Lees hieronder de uitleg over de procedure.

 

Voorwaarden voor aanmelding
Om tot plaatsing van een leerling op het speciaal onderwijs (SO) of voortgezet speciaal onderwijs (VSO) van de Ambelt te komen, zijn de volgende voorwaarden van belang:

 • Voordat u de leerling kunt aanmelden, vindt er eerst een oriënterend gesprek plaats;
 • Een leerling kan pas onderwijs volgen binnen de Ambelt als de toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven door het samenwerkingsverband;
 • De (reguliere) school meldt de leerling bij het samenwerkingsverband aan met het verzoek om extra ondersteuning;
 • Het samenwerkingsverband bepaalt of een leerling in aanmerking komt voor een plek in het SO of VSO. Het samenwerkingsverband heeft de regie over de zorg die op scholen geboden wordt en kent extra ondersteuning in de klas toe voor leerlingen die dat nodig hebben;
 • Als het samenwerkingsverband van mening is dat de extra ondersteuning gegeven dient te worden, wordt een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven die recht geeft op het volgen van onderwijs binnen het SO of VSO;


Orienteren
Voor een oriënterend gesprek klikt u op de button en vult de gevraagde gegevens in. 
U kunt nog wel een orientatieverzoek indienen, maar hou er rekening mee dat uw verzoek pas vanaf 2 september wordt beantwoord.  

Oriëntatiegesprek

 

Aanmelden
Als er een oriëntatiegesprek heeft plaatsgevonden en de toelaatbaarheidsverklaring wordt aangevraagd bij het samenwerkingsverband kunt u de leerling aanmelden voor ons onderwijs. Om toegang te krijgen tot het digitale aanmeldformulier neemt u contact op met het aanmeldpunt:
Tel 038 452 52 97 of aanmeldingzwolle@ambelt.nl.

 

Procedure
Na het contact met het aanmeldpunt start de aanmeldprocedure waarbij u gevraagd wordt om diverse documenten te uploaden. Het gaat dan om:

 • Toelaatbaarheidsverklaring
 • Schooldossier
 • Diagnoseverslagen
 • Behandelverslagen
 • Intelligentieonderzoek
 • Documenten betreffende ouderlijk gezag
 • Documenten over medicatie
 • Dyslexieverklaring

Na ontvangst van het aanmeldformulier en de gevraagde documenten krijgt u een bevestiging van de aanmelding. Wanneer wij alle documenten hebben ontvangen, wordt er dossieronderzoek gedaan en nemen we contact op met de huidige school. Daarna wordt een intake gepland waarbij gekeken wordt of wij kunnen ingaan op de onderwijsbehoeften van de leerling. Het is van belang zoveel mogelijk recente informatie aan te leveren voor een zorgvuldige bespreking.

De Ambelt streeft ernaar om binnen zes weken duidelijkheid te geven over een mogelijke plaatsing op één van de afdelingen binnen de Ambelt. Indien de procedure langer duurt dan zes weken, wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

 

Vaste instroommomenten
Naast de reguliere instroom aan het begin van het schooljaar en de mogelijkheid van de hardheidsclausule in bijzondere gevallen, hanteert de Ambelt voor het VSO als vaste instroommomenten de laatste week van september, november, januari en maart. Houd er rekening mee dat voor plaatsing op één van deze momenten een aanmelding uiterlijk zes weken voorafgaand aan de gewenste instroomdatum moet zijn ingediend bij het aanmeldpunt. Bij het SO worden er geen vaste instroommomenten gehanteerd. In overleg met de locatie wordt bekeken wanneer een leerling gedurende het schooljaar kan instromen. 

 

Let op
Van leerlingen, die ná 1 juni worden aangemeld, kunnen we niet garanderen dat ze direct na de zomervakantie geplaatst kunnen worden.
In de laatste twee weken voor de zomervakantie worden geen oriënterende gesprekken meer gepland. Die worden weer gepland vanaf de tweede week na de zomervakantie.

 

Privacy
De Ambelt hanteert strikte regels bij de opslag en verwerking van uw persoonlijke gegevens. Door een account aan te maken gaat u akkoord met onze privacyregels. Op onze site kunt u meer lezen over onze privacyregels.