Aanmelden

Op deze pagina kunt uw zoon of dochter aanmelden voor ons onderwijs. U doet dat door het juiste aanmeldformulier te downloaden, op uw computer op te slaan en vervolgens digitaal in te vullen. Aan het eind van het formulier ziet u ook welke andere documenten wij graag nog van u ontvangen.

Let op: U kunt het formulier pas bewerken als u het heeft opgeslagen op uw eigen computer. U ziet onderstaand venster, kies 'opslaan als'

venster word

Download het aanmeldformulier nieuwe leerling


Retourneren

Als u het aanmeldformulier heeft ingevuld en de benodigde documenten heeft verzameld, stuurt u dit aan ons terug. U kunt dit per mail doen of per post:

Toelaatbaarheidsverklaring
Voor plaatsing op de Ambelt heeft uw kind een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Het samenwerkingsverband beslist over de afgifte van de TLV.

Procedure
Na ontvangst van het aanmeldformulier en genoemde documenten krijgt u een bevestiging van de aanmelding. Pas nadat wij alle documenten van u ontvangen hebben, wordt er een intake gepland waarbij gekeken wordt of wij kunnen ingaan op de onderwijsbehoeften van uw zoon/dochter. Tevens wordt beoordeeld of en welke Ambelt-locatie het meest passend is voor uw zoon/dochter. Het is van belang zoveel mogelijk recente informatie aan te leveren voor een zorgvuldige bespreking.

Contact
Heeft u nog vragen over het formulier of over de aanmeldprocedure, neem dan contact op met het Aanmeldpunt Ambelt Zwolle:


Het aanmeldpunt is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag telefonisch bereikbaar van:
9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 15.00 uur.

Tel. 038 452 52 97

Kunt u ons niet bereiken, dan kunt u ons mailen via aanmeldingzwolle@ambelt.nl