De organisatie

Stichting de Ambelt heeft een bestuurlijke personele unie met Openbaar Onderwijs Zwolle en omgeving (OOZ). Het college van bestuur en de raad van toezicht van de stichting OOZ vormen het bestuur en de toezicht. De Ambelt heeft een eigen managementstructuur en medezeggenschapsraad.

Algemeen Directeur

Aernoud Hoogendijk
directie@ambelt.nl

dr. Hengeveldweg 9
8025 AK Zwolle
Telefoon: 038 - 454 22 23

Organogram

Je kunt hier het organogram van onze organisatie bekijken.

Jaarverslag

De Ambelt stelt jaarlijks een verslag op over het voorafgaande kalenderjaar. In dit jaarverslag is informatie opgenomen over relevante ontwikkelingen, leerlingaantallen, personeel en financiën. Ook staan hier gegevens in over de opbrengsten van ons onderwijs, zoals uitstroomgegevens. U kunt het jaarverslag inzien.

 vp2019