De organisatie

De Ambelt is een onderdeel van Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ). Het college van bestuur en de raad van toezicht van OOZ vormen het bestuur en de toezicht. De Ambelt heeft een eigen managementstructuur en medezeggenschapsraad.

Algemeen directeur

Aernoud Hoogendijk
directie@ambelt.nl

dr. Hengeveldweg 9
8025 AK Zwolle
Telefoon: 038 - 454 22 23
RSIN: 005231486

Bestuursadres
Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio 
Postbus 55 
​​​​​​​8000 AB Zwolle 

Organogram

Je kunt hier het organogram van onze organisatie bekijken.

Subsidie Europees Sociaal Fonds 

De Ambelt krijgt in de nieuwe subsidieperiode uit het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+ 2021-2027) een financiële bijdrage. Het Europees Sociaal Fonds is een Europees instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan (beter) werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor EU-burgers. 
Het fonds ondersteunt structurele verbeteringen ten aanzien van werkgelegenheid, onderwijs en sociale ontwikkeling en beleid gericht op ontwikkeling van arbeidsmarktvaardigheden. De huidige inzet van het fonds, in vergelijking met de vorige periode, is herstel van Europese samenlevingen en economieën na de impact van het coronavirus.

afbeelding1
Beeld: ©EU

Jaarverslag

De Ambelt stelt jaarlijks een verslag op over het voorafgaande kalenderjaar. In dit jaarverslag is informatie opgenomen over relevante ontwikkelingen, leerlingaantallen, personeel en financiën. Ook staan hier gegevens in over de opbrengsten van ons onderwijs, zoals uitstroomgegevens. U kunt het jaarverslag inzien.