De organisatie

De Ambelt is een onderdeel van Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ). Het college van bestuur en de raad van toezicht van OOZ vormen het bestuur en de toezicht. De Ambelt heeft een eigen managementstructuur en medezeggenschapsraad. Voor informatie over OOZ gaat u naar www.ooz.nl. Op www.ooz.nl/governance vindt u onder meer het strategische beleidsplan en het jaarverslag.


Bestuurlijk adres 

De Ambelt
Dr Hengeveldweg 9
8025 AK Zwolle
T. 038 - 454 22 23

 

Algemeen directeur

Aernoud Hoogendijk
directie@ambelt.nl


Organogram
 ambelt organogram 2023

Subsidie Europees Sociaal Fonds 

De Ambelt krijgt in de nieuwe subsidieperiode uit het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+ 2021-2027) een financiële bijdrage. Het Europees Sociaal Fonds is een Europees instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan (beter) werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor EU-burgers. 
Het fonds ondersteunt structurele verbeteringen ten aanzien van werkgelegenheid, onderwijs en sociale ontwikkeling en beleid gericht op ontwikkeling van arbeidsmarktvaardigheden. De huidige inzet van het fonds, in vergelijking met de vorige periode, is herstel van Europese samenlevingen en economieën na de impact van het coronavirus.

afbeelding1
Beeld: ©EU