De organisatie

Stichting de Ambelt heeft een bestuurlijke personele unie met Openbaar Onderwijs Zwolle en omgeving (OOZ). Het college van bestuur en de raad van toezicht van de stichting OOZ vormen het bestuur en de toezicht. De Ambelt heeft een eigen managementstructuur en medezeggenschapsraad.

Algemeen directeur

Aernoud Hoogendijk
directie@ambelt.nl

dr. Hengeveldweg 9
8025 AK Zwolle
Telefoon: 038 - 454 22 23
RSIN: 005231486

Organogram

Je kunt hier het organogram van onze organisatie bekijken.

Subsidie Europees Sociaal Fonds en vanuit REACT-EU

Onze school krijgt dit schooljaar een financiële bijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds en vanuit REACT-EU. Deze subsidies worden bij ons ingezet op activiteiten om de stap naar arbeid of vervolgonderwijs optimaal te laten verlopen.

Jaarverslag

De Ambelt stelt jaarlijks een verslag op over het voorafgaande kalenderjaar. In dit jaarverslag is informatie opgenomen over relevante ontwikkelingen, leerlingaantallen, personeel en financiën. Ook staan hier gegevens in over de opbrengsten van ons onderwijs, zoals uitstroomgegevens. U kunt het jaarverslag inzien.