Contact

VSO Wapenveld
Groteweg 11
8191 JS  Wapenveld

Locatiedirecteur
Siti Postma - mail

Teamleider
Thomas Termijtelen - mail

Tel. 0578 692 280

Ziekmelding

Wanneer uw kind door ziekte of andere omstandigheden niet op school komt, dient u dit tussen 8.00 en 8.30 uur telefonisch te melden. Indien uw kind niet wordt afgemeld, noteren wij dit als ongeoorloofde afwezigheid. Dat geldt ook voor te laat komen zonder geldige reden. We hanteren een protocol schoolverzuim, dat in samenspraak met de leerplichtambtenaar is opgesteld.