Ondersteuningsafdeling

Soms is het nodig dat leerlingen een ander traject volgen binnen de Ambelt. Het gaat dan om leerlingen die te maken hebben met complexe psychiatrische problematiek en de grip op hun leven kwijt zijn. Leerlingen die cognitief veel in hun mars hebben, maar te maken hebben met depressie, angsten, stress en burn-outklachten en daardoor in een sociaal isolement zijn beland. Deze leerlingen hebben vaak weinig zelfvertrouwen door negatieve (onderwijs)ervaringen. Wij bieden hen binnen de klassen van de Ondersteunginsafdeling een veilige en voorspelbare leeromgeving waarin succeservaringen kunnen worden opgedaan. Het onderwijs op de Ondersteuningsafdeling noemen wij fase 2 onderwijs. Dat wil zeggen dat onze aandacht vooral uitgaat naar begeleiding en ondersteuning.  

 

Wij nodigen u graag uit om een kijkje te nemen bij ons onderwijs in de Instroom- en linkklas in Zwolle.