Onderwijs

De arbeidsmarktpositie van schoolverlaters uit het VSO is kwetsbaar. Het verwerven van een baan gaat niet vanzelf, en het behoud van een eenmaal verworven baan is niet vanzelfsprekend. De kerndoelen Voorbereiding op Arbeid (VOA) zorgen ervoor dat leerlingen hun loopbaan- en arbeidscompetenties maximaal kunnen ontwikkelen, zodat zij kansrijk kunnen uitstromen naar de arbeidsmarkt.

Leerlingen werken aan oriëntatie op het beroepenveld, competenties voor het verwerven en behouden van een passende baan, competenties die nodig zijn om te kunnen functioneren als werknemer en specifieke competenties die nodig zijn voor een bepaald beroep of een specifieke in een bedrijf. Deze kerndoelen worden geïntegreerd in het lesaanbod of geoefend tijdens praktijklessen en stages. Stages horen bij ons onderwijsprogramma en met een gefaseerd stageprogramma kunnen leerlingen wennen aan het lopen van een stage en hun vaardigheden rustig opbouwen.

De onderbouw
In de onderbouw oriënteren leerlingen zich op verschillende beroepsrichtingen zoals bouw/hout, winkel/ logistiek, groen, horeca/facilitair en mobiliteit/metaal. Leerlingen doen daarnaast ook praktijkervaring op in het eigen arbeidstrainingscentrum, met interne stages en met het oefenen van arbeidsvaardigheden op de kinderboerderij Stal de Worp.

De bovenbouw
In de bovenbouw hebben de leerlingen naast de theoretische vakken ook praktijklessen in de door hen gekozen beroepsrichting. Ook nu is de stage een belangrijk onderdeel van het onderwijsproces. We bieden ook branchegerichte cursussen zoals heftruck, VCA-basisveiligheid of werken met de bos-maaier. Voor enkele leerlingen is een mbo-entreeopleiding haalbaar en daarvoor werken we samen met Deltion College en het Zone.college.

Lees meer over ons onderwijs.