Onderwijs op Arbeidsmarktge­richt (AMG) Zwolle

Het onderwijs binnen AMG is ingericht volgens de kerndoelen voorbereiding op arbeid (VOA). Deze kerndoelen zorgen ervoor dat leerlingen hun loopbaan- en arbeidscompetenties maximaal kunnen ontwikkelen, zodat zij kansrijk kunnen uitstromen naar de arbeidsmarkt. Leerlingen werken aan oriëntatie op het beroepenveld, competenties voor het verwerven en behouden van een passende baan, competenties die nodig zijn om te kunnen functioneren als werknemer en specifieke competenties die nodig zijn voor een bepaald beroep. 

 

Onder- en bovenbouw

In de onderbouw oriënteren leerlingen zich op verschillende beroepsrichtingen zoals bouw/hout, winkel/ logistiek, groen, horeca/facilitair en mobiliteit/metaal. Leerlingen doen daarnaast ook praktijkervaring op in het eigen arbeidstrainingscentrum, met interne stages en met het oefenen van arbeidsvaardigheden op de kinderboerderij Stal de Worp. In de bovenbouw hebben de leerlingen naast de theoretische vakken ook praktijklessen in de door hen gekozen beroepsrichting. We bieden ook branchegerichte cursussen zoals heftruck, VCA-basisveiligheid of werken met de bosmaaier. Voor enkele leerlingen is een mbo-entreeopleiding haalbaar en daarvoor werken we samen met Deltion College en het Zone.college.

 

Stage

Stages horen bij ons onderwijsprogramma en met een gefaseerd stageprogramma kunnen leerlingen wennen aan het lopen van een stage en hun vaardigheden rustig opbouwen.

 

Schooldiploma

Leerlingen met het uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht kunnen een officieel schooldiploma behalen. .
Het examen bestaat uit drie onderdelen: een aanwezigheidsplicht, een portfolio en een afsluitend examengesprek. In het portfolio worden bewijsstukken verzameld van schoolopdrachten zoals Nederlands of rekenen maar ook van opdrachten die met gedrag of arbeidsvaardigheden te maken hebben. Het diploma geeft geen toegang tot een vervolgopleiding maar is wel een bewijs dat de leerling beschikt over kennis en vaardigheden. 
Lees hier het examenreglement schooldiploma AMG