Onderwijs

In een prettig en veilig pedagogisch klimaat worden leerlingen voorbereid op en geleid naar een passende plaats op de arbeidsmarkt en participatie in de samenleving. Leren werken staat voorop en er wordt gewerkt aan een goede arbeidshouding, gewenst gedrag en zelfredzaamheid. De leerlingen van AMG kunnen uitstromen naar dagbesteding, arbeid (doelgroepregister) en MBO entree of MBO 2.

De onderbouw
In de onderbouw kunnen de leerlingen zich oriënteren op verschillende beroepsrichtingen zoals bouw/hout, winkel/ logistiek, groen, horeca/facilitair en mobiliteit/metaal. Daarnaast leren de leerlingen te werken binnen het arbeidstrainingscentrum en kinderboerderij Stal de Worp. Intern en extern begeleide stages behoren hier tot de mogelijkheid.

De bovenbouw
In de bovenbouw hebben de leerlingen naast de theoretische vakken, praktijklessen in de door hen gekozen beroepsrichting. Met opdrachten wordt bekeken of de leerling zelfstandig stage kan lopen in een extern bedrijf. Deze stage kan uit meerdere dagen per week bestaan, dit wordt afgestemd op de individuele leerling. Voor enkele leerlingen is een mbo entreeopleiding haalbaar en daarvoor werken we samen met ROC Deltion en het Zone College. Daarnaast bieden we branchegerichte cursussen aan zoals heftruck of VCA basisveiligheid.

Lees meer over ons onderwijs.