Onderwijs op de ondersteuningsafdeling

We richten ons bij de Ondersteuningsafdeling in eerste instantie op herstel door zorg en ondersteuning. Het behalen van een diploma is geen doelstelling van de Instroom-, link- en praktijkklassen. Het doel is leerlingen voor te bereiden op een volgende stap richting vervolgonderwijs, arbeid of dagbesteding. Het is belangrijk dat de leerlingen weer zonder druk naar school komen en langzamerhand successen boeken. Met kleine stapjes en veel aandacht wordt de belastbaarheid steeds een beetje opgerekt.

Samen met de leerling, de ouders/verzorgers, jeugdhulpverlening en andere betrokkenen onderzoeken we intensief de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften zodat er een plan gemaakt wordt waardoor de leerling weer plezier in school krijgt. 

 

Instroom- en linkklas Zwolle

In de instroomklas gaan de leerlingen minder dan 12 uur per week naar school. Over schooltijden en (aantal) vakken worden op maat afspraken gemaakt. Leerlingen gaan opnieuw wennen aan het naar school gaan en er is veel aandacht voor het sociale aspect (zowel individueel als in een groep). Goede communicatie en korte lijnen tussen ouders, school en hulpverlening is essentieel.

Leerlingen gaan naar de linkklas als de belastbaarheid van de leerling groter is geworden. Nog steeds is herstellen het uitgangspunt maar de leerling kan nu meer dan 12 uur per week naar school. Er wordt onderzocht of een diploma realistisch en haalbaar is en wanneer dit het geval is, wordt de leerling voorbereid op een van de trajectklassen vervolgonderwijs (havo of vmbo) van de Ambelt. Is de uitstroom arbeid meer passend, dan wordt de leerling voorbereid op de trajectklas arbeidsmarktgericht (AMG).

 

Praktijkklas Zwolle

De praktijkklas is een kleine klas waar naast onderwijs ook zorg wordt ingezet. In deze klas zitten leerlingen die niet functioneren in een reguliere klas van het voortgezet speciaal onderwijs en vastlopen in belastbaarheid. Er is sprake van complexe gedrags- en/of ontwikkelingsproblematiek en de leerlingen hebben vaak een grote mate van ondersteuning nodig om zich te ontwikkelen. In de praktijkklas krijgt een leerling constante nabijheid, ondersteuning en zorg. Er is een leerkracht en een zorgspecialist aanwezig op de groep. De sociale en emotionele ontwikkeling van de leerling is leidend en we kijken naar de belastbaarheid en de mogelijkheden om tot leren te komen.