Onderwijs

Onderbouw

Leerlingen volgen de eerste drie jaar havo onderwijs op de locatie Hengeveld College. Hierna hebben zij de mogelijkheid havo 4 en 5 op de locatie Hengeveld College voort te zetten of havo 4 en 5 op het Deltion Sprint Lyceum, ook wel Travo genoemd, te volgen. Ook hebben zij de mogelijkheid om na havo 3 uit te stromen naar het mbo.

Aan het einde van de onderbouw kiest de leerling een vakkenpakket. De leerling kan kiezen uit drie profielen:

  • Natuur & techniek
  • Natuur & gezondheid
  • Economie & maatschappij
  • Cultuur en Maatschappij (alleen travo)

Bovenbouw

De bovenbouw duurt twee jaar. Havo 4 kent vier periodes. Iedere periode wordt afgesloten met een toetsweek. In het begin van het schooljaar wordt aan de leerling een programma van toetsing en afsluiting (PTA) uitgereikt. Hierin staat een volledig overzicht van de te behandelen stof, opdrachten en toetsen per vak voor dat schooljaar. Ook de zwaarte van de toetsen wordt aangegeven. In havo 4 volgen alle leerlingen naast hun gekozen vakkenpakket 2 lesuren lichamelijke opvoeding en 2 lesuren het vak culturele en kunstzinnige vorming (CKV). Het schooljaar van havo 5 bestaat uit drie periodes. Iedere periode wordt afgesloten met een toetsweek. Daarna vinden er examentrainingenplaats en uiteindelijk het examen zelf. 

Arrangementen travo (Deltion)

Op het Deltion Sprint Lyceum in Zwolle kunnen leerlingen met een complexere ondersteuningsbehoefte onderwijs volgen op de travo. De leerlingen volgen het onderwijsprogramma van Deltion en krijgen specialistische begeleiding van docenten van de Ambelt bij het organiseren en plannen van hun studie en de begeleiding op sociaal-emotioneel gebied. Er zijn twee arrangementen die in zwaarte verschillen. Het samenwerkingsverband beslist over plaatsing binnen de travo.

Lees hier meer informatie over ons onderwijs.

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) havo

Voor havo 4 en 5 van het Hengeveld College is een Programma van Toetsing en Afsluiting vastgesteld. In de documenten vindt u alle belangrijke gegevens over de gang van zaken in het schooljaar 2018-2019.

PTA havo 4 - algemeen

PTA havo 5 - algemeen