Onderwijs op havo Zwolle

Onderbouw

Leerlingen volgen de eerste drie jaar onderwijs op het Hengeveld College. Hier is een omgeving die kleinschalig is en waar veel persoonlijke aandacht en begeleiding geboden wordt door groepsleerkrachten, vakleerkrachten en ondersteuners. Er is een vaste stamgroep, er zijn vaste begin- en eindtijden en de leerling krijgt les in kleine klassen van de eigen groepsdocent. Wel krijgen de leerlingen buiten hun eigen klas vaklessen van verschillende vakleerkrachten. Dit is ter voorbereiding op de bovenbouw waar vaker van lokaal gewisseld wordt.

Bovenbouw

Ook in de bovenbouw van de havo is er veel persoonlijke aandacht en begeleiding. De groepsdocenten begeleiden de leerlingen bij hun studie, hun persoonlijke ontwikkeling en de oriëntatie op de toekomst na de havo. De bovenbouw havo duurt in het algemeen twee jaar, maar het is soms mogelijk om met een jaar te verlengen. Dit kan nodig zijn vanwege de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling. 

Traject voortgezet onderwijs (travo)

De onderwijsrichting travo is ondergebracht bij Deltion Sprintlyceum (vavo) in Zwolle. Hier wordt onderwijs gegeven aan jongvolwassenen die om verschillende redenen hun diploma nog niet hebben gehaald. Leerlingen kunnen onderwijs volgen in: TL 3/4, havo 4/5 en vwo 5/6. Zij krijgen in reguliere klassen les van docenten van Deltion samen met de vavo-leerlingen. Dit betekent dat de leerlingen te maken krijgen met wisselende begin- en eindtijden, gezamenlijke pauzes en grotere klassen. Wel hebben de leerlingen hier een eigen ruimte en zijn mentoren van de Ambelt aanwezig om hen te begeleiden. 

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Voor het halen van een diploma volgen de leerlingen  het programma van toetsing en afsluiting (PTA) van Deltion. Zij ontvangen ook een diploma van Deltion. Staatsexamens worden ingezet bij maatwerktrajecten.


PTA Havo 4 - Hengeveld College 2023-2024
PTA Havo 5 - Hengeveld College 2023-2024