Havo Zwolle

De havo is gevestigd op het Hengeveld College in Zwolle. Het doel van de havo is om leerlingen een goede voorbereiding te geven op het mbo of hbo met een volwaardig, regulier havodiploma. We stimuleren daarbij de persoonlijke ontwikkeling van de leerling op het gebied van leren leren, leren functioneren in sociale situaties, leren taken uitvoeren en het ontwikkelen van een passend realistisch toekomstperspectief.

We vinden het belangrijk dat de leerling zicht krijgt op de mogelijkheden na de havo, maar ook leert wat de beperkingen zijn en hoe hij hiermee kan omgaan.Het leren gaat het beste in een omgeving waar de leerling zich veilig en prettig voelt. Daarom zetten wij ons als afdeling in voor een goed en veilig klassen- en schoolklimaat. Enerzijds door veel individuele aandacht en betrokkenheid bij de leerlingen, anderzijds door onder meer te werken met kleine groepen, duidelijke regels te formuleren, een overzichtelijke dagstructuur te bieden en het welbevinden van de leerling centraal te stellen. 

Kom bij ons kijken
Wij nodigen u graag uit om een kijkje te nemen bij ons onderwijs op het Hengeveld College. 

 

Meer informatie over ons onderwijs vindt u in de schoolgids van het VSO