Havo Zwolle

De havo is gevestigd op het Hengeveld College in Zwolle. Het doel van de havo is om een goede voorbereiding te geven voor het mbo of het hbo. Inhoudelijk bestaat de havo uit een breed studiepakket dat profiel genoemd wordt. Het lesgeven is, in aansluiting op de onderbouw, steeds gericht op het stimuleren van actief en zelfstandig leren. De examenprogramma’s (PTA’s) zijn duidelijk omschreven en de leerling kan op die manier zelf meer invloed uitoefenen op zijn leerproces.

Veilig schoolklimaat

We vinden het belangrijk dat de leerling zicht krijgt op de mogelijkheden na de havo, maar ook leert wat de beperkingen zijn en hoe hij hiermee kan omgaan.Het leren gaat het beste in een omgeving waar de leerling zich veilig en prettig voelt. Daarom zetten wij ons als afdeling in voor een goed en veilig klassen- en schoolklimaat. Enerzijds door veel individuele aandacht en betrokkenheid bij de leerlingen, anderzijds door onder meer te werken met kleine groepen, duidelijke regels te formuleren, een overzichtelijke dagstructuur te bieden en het welbevinden van de leerling centraal te stellen. 

 

ambelt locatie hengeveldweg zwolle 2018.03.14 dsc07505