Onderwijs op vmbo Zwolle

Vmbo basis- & kaderberoepsgerichte leerweg (BB & KB)

In de onderbouw oriënteren de leerlingen zich op verschillende vakrichtingen. Zij volgen hiervoor praktijkvakken en werken aan de studievaardigheden die nodig zijn voor de bovenbouw en de richting die zij kiezen. Na twee jaar volgt een advies voor een passend vervolg en maakt de leerling samen met de ouders een keuze voor een vakrichting.
• Horeca, Bakkerij, Recreatie (HBR)
• Zorg & welzijn breed (ZW)
• Bouwen, Wonen, Interieur (BWI)
• Groen

De bovenbouw van het vmbo duurt twee jaar. Voor het behalen van een diploma wordt samengewerkt met Zone.college, Thorbecke Scholengemeenschap of Talentstad. De leerlingen werken met het programma van toetsing en afsluiting (PTA) van de betreffende school, doen hetzelfde examen en ontvangen ook het diploma van deze school. 

PTA cohort 2022-2024 (huidige leerjaar 4)

PTA cohort 2023-2025 (huidige leerjaar 3)
PTA leerjaar 3
PTA leerjaar 4

 

Vmbo-TL

De theoretische leerweg (tl) is gericht op doorstroom naar niveau 4 van het mbo. De eerste twee jaar groeien de leerlingen toe naar klasoverstijgende theorievakken. Aan het eind van het tweede jaar wordt bekeken welk profiel het beste aansluit. Er kan gekozen worden uit de profielen:
• Techniek
• Zorg en welzijn
• Economie
• Groen

In de bovenbouw vmbo-TL volgen alle leerlingen de vakken: Nederlands, Engels, Maatschappijleer, CKV en bewegingsonderwijs. Daarnaast volgen zij theorievakken die afhankelijk zijn van het gekozen profiel. De leerlingen studeren ook met een PTA van de school waarmee wordt samengewerkt. Een van de vaste onderdelen van het diploma voor de TL is het sectorwerkstuk waarbij de leerlingen onder meer een stage van een week lopen.
Examenreglement 2023-2024
PTA cohort 2022-2024 (huidige leerjaar TL 4)
PTA cohort 2023-2025 (huidige leerjaar TL 3)

 

Entree onderwijs MBO 1 

Leerlingen die moeite hebben om een volledig vmbo-BB diploma te behalen, kunnen in sommige gevallen een entreeopleiding of een leerwerktraject vmbo-bb volgen. Hierna kan de leerling doorstromen naar mbo niveau 2 startkwalificatie of uitstromen naar werk.

Bent u benieuwd naar ons voortgezet speciaal onderwijs? Dan leiden wij u graag rond op de Oosterenk in Zwolle.