Onderwijs

Vmbo onderbouw

De onderbouw van het vmbo duurt twee jaar. Leerlingen oriënteren zich op de verschillende richtingen met praktijkvakken.Na twee jaar volgt een advies voor een passend vervolg. Samen met de leerling en de ouders wordt een keuze gemaakt. We richten ons ook op het aanleren van studievaardigheden ter voorbereiding op de bovenbouw.In alle leerjaren wordt loopbaanoriëntatie en -begeleiding(LOB) geboden. Dit geeft de leerling inzicht in de eigen vaardigheden.

Bovenbouw BB & KB

In de bovenbouw kunnen de leerlingen de volgende keuzes maken:

  • Sector Economie - Profiel Horeca, Bakkerij, Recreatie (HBR)
  • Sector Zorg & welzijn - Profiel Zorg & welzijn breed (ZW)
  • Sector Techniek - Profiel Bouwen, Wonen, Interieur (BWI)
  • Sector Landbouw - Profiel Groen

Bovenbouw vmbo-TL

In de bovenbouw vmbo-TL volgen alle leerlingen de vakken: Nederlands, Engels, Maatschappijleer, CKV en bewegingsonderwijs.Daarnaast volgen zij drie theorievakken die afhankelijk zijn van de gekozen sector. Een van de vaste onderdelen van het diploma voor de TL is het sectorwerkstuk. Een onderdeel hiervan is oriëntatie op leren en werken met een stage van een week.

Entree onderwijs MBO 1 

Dit is voor leerlingen die graag willen doorstromen naar het mbo 2 maar door omstandigheden het vmbo BB-diploma niet kunnen halen. Nederlands, Engels, een praktijkvak en burgerschap worden hiervoor aangeboden. 

Programma van toetsing en afsluiting (PTA)


PTA vmbo TL - 3
PTA vmbo TL - 4
Examenreglement TL