Contact

Dokter Hengeveldweg 6
8025 AK Zwolle

Locatiedirecteur
Siti Postma - mail

 

Tel. 038 454 22 23


Samenwerkingverband

De VSO locaties van de Ambelt Zwolle zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband VO Zwolle (VO 23-05).

Ziekmelding

Wanneer uw kind door ziekte of andere omstandigheden niet op school komt, dient u dit tussen 8.00 en 8.30 uur telefonisch te melden. Indien uw kind niet wordt afgemeld, noteren wij dit als ongeoorloofde afwezigheid. Dat geldt ook voor te laat komen zonder geldige reden. We hanteren een protocol schoolverzuim, dat in samenspraak met de leerplichtambtenaar is opgesteld.