Onderwijs op VSO Wapenveld

Onze leerlingen hebben te maken met complexe gedragsproblematiek zoals hechtingsproblematiek, verstoringen in agressie- en emotieregulatie, trauma’s en kwetsbaarheid. Vaak kunnen zij de gevolgen van hun handelen niet overzien. De problematiek maakt dat de didactische en sociaal emotionele ontwikkeling stagneert of zeer traag verloopt. Leerlingen hebben intensieve ondersteuning nodig om hun gedrag te kunnen begrijpen en ermee om te kunnen gaan.

De ondersteuning kenmerkt zich door permanente nabijheid, overzichtelijkheid en een kleinschalige opzet. Er zijn kleine klassen van maximaal zes leerlingen waardoor er meer contact mogelijk is tussen leerling en docent. Er wordt gewerkt met een maatwerkplan en de leerling heeft een eigen rooster. We werken veel in de praktijk. We ervaren dat leerlingen moeite hebben met het verwoorden van gevoelens, en dat gaat beter door het werken met de handen. 

 

Profielen

In het onderwijsprogramma hebben wij de uitstroomprofielen dagbesteding, arbeid en vervolgonderwijs. De afgelopen jaren is gebleken dat de meeste leerlingen uitstromen naar de arbeidsmarkt. De leerlingen doen twee jaar over de onderbouw en twee jaar over de bovenbouw. In de onderbouw volgen zij de leerlijnen arbeidsmarktgericht en in de bovenbouw de leerlijn mbo-entree in samenwerking met Deltion. Leerlingen worden opgeleid in de profielen:
• Bouwen, Wonen en Onderhoud
• Voertuig/Metaal en Elektra
• Dienstverlening richting Consumptie