Onderwijs op VSO Wapenveld

Onze leerlingen hebben te maken met complexe gedragsproblematiek zoals verstoringen in agressie- en emotieregulatie, hechtingsproblematiek, trauma’s en kwetsbaarheid. Hun gedrag is externaliserend, gericht op de buitenwereld. Vaak kunnen zij de gevolgen van hun handelen niet overzien en maken ze keuzes die hen op de korte termijn wat opleveren. Daarbij zien we dat leerlingen zich ook in het criminele circuit begeven. De problematiek maakt dat de didactische en sociaal emotionele ontwikkeling moeizaam verloopt of stagneert. Dit vraagt continue aansturing van de professionals.

Wanneer een leerling bij ons op school komt, is het van belang om een plezierig, veilig en werkbaar klimaat te creëren om zo een goede relatie tussen de leerling en de mentor op te bouwen. We richten ons op het stabiliseren van hun gedrag en het opbouwen van schoolse vaardigheden. We werken aan frustratietolerantie, woedebeheersing, functioneren in een groep, socialisatie, een realistisch zelfbeeld en het vinden van motivatie. De intensieve ondersteuning kenmerkt zich door permanente nabijheid, overzichtelijkheid en een kleinschalige opzet. Leerlingen hebben dit nodig om inzicht te krijgen in hun eigen gedrag om zo de juiste keuzes te kunnen maken.

Onderwijsaanbod

We wisselen theorie- en praktijkvakken af in de onderwijsaanbod. Het leren in de praktijk geeft vaak snel een resultaat waardoor leerlingen succeservaringen kunnen opdoen. Daarnaast worden deze vakken ingezet ter regulatie van het gedrag. Er is een jongerencoach aanwezig om extra ondersteuning te bieden wanneer een acute zorgvraag van een leerling niet in een groep opgepakt kan worden. De coach is ook de verbinding tussen school en thuis.

Het onderwijs is in drie periodes opgebouwd: van oriënteren, via begeleid leren naar zelfstandigheid. We bieden hierin de volgende profielen aan:

  • Bouwen, Wonen en Onderhoud
  • Voertuig, Metaal en Elektra
  • Dienstverlening met als praktijkvak consumptief