Onderwijs op VSO Wapenveld

Het VSO Wapenveld werkt volgens het adaptief onderwijs. Relatie, autonomie en competentie zijn hierbij de sleutelwoorden. Deze begrippen zijn basisbehoeften van elk mens. Door relatie voelt de leerling zich geaccepteerd. Door te laten zien dat leerlingen de hen opgedragen taken kunnen uitvoeren, voelen leerlingen zich competent. Dit vergroot hun zelfvertrouwen en daarmee groeit hun autonomie. Dat betekent dat de leerling leert dat zij (gedeeltelijk) zelf hun leergedrag kunnen sturen.

Profielen
Leerlingen kunnen op het VSO Wapenveld terecht voor de uitstroomrichtingen arbeid of vervolgonderwijs. Voor uit-stroomrichting arbeid wordt examen gedaan in alle kernvakken op niveau 1F.

Het is op het VSO Wapenveld niet mogelijk om een volledig vmbo BB-KB programma te volgen of een vmbo-diploma te behalen. Wel wordt het niveau van vmbo-kader onderwezen, dit is eindniveau 2F op de kernvakken. Dit eindniveau geeft recht op doorstroom naar mbo niveau 2. Voor leerlingen die het aankunnen, is het mogelijk om via staatsexamen vmbo GT te halen via IVIO@school.

Wij leiden op in de profielen:
• Bouwen, wonen & interieur
• Zorg & Welzijn
• Produceren installeren & energie (PI&E)
• Groen
• Economie & ondernemen