Onderwijs op het VSO Hardenberg

VSO Hardenberg is een overzichtelijke school met klassen van maximaal vijftien leerlingen. We leveren zo veel mogelijk maatwerk. Daardoor hebben we regelmatig klassen waarin verschillende niveaugroepen werken.

Iedere leerling heeft zijn eigen talenten. Daar geven wij graag alle ruimte aan en samen met ouders, verzorgers en de leerling gaan wij op zoek naar een uitdagend toekomstperspectief. Onze school is een overzichtelijke school met klassen van maximaal vijftien leerlingen. We leveren zo veel mogelijk maatwerk. Daardoor hebben we regelmatig klassen waarin verschillende niveaugroepen werken. Leerlingen kunnen bij ons terecht voor de lesrichtingen vmbo basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg en vmbo theoretische leerweg.

Lees hier meer over ons onderwijs.

Bij de invulling van het onderwijsprogramma sluiten we aan bij het regulier onderwijs. Binnen het VSO bieden wij een breed en algemeen onderwijspakket aan, waarbij drie kenmerken centraal staan:

  • Het stimuleren van een brede persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke vorming;
  • Het centraal stellen van een actieve, zelfstandig lerende leerling;
  • Recht doen aan verschillen tussen leerlingen en benutten van die verschillen.

Samenwerking

Een goede samenwerking met het regulier onderwijs en andere partners is van groot belang. Samen kunnen we werken aan een passend plan voor uw zoon/dochter. Wij werken samen met het Samenwerkingsverband Noordoost-Overijssel. Dit samenwerkingsverband wordt vormgegeven door de schoolbesturen van het Vechtdal College, De Nieuwe Veste, Greijdanus, De Zeven Linden, De Maat en PrO Hardenberg. Met het Vechtdal College Hardenberg hebben we een specifieke samenwerkingsovereenkomst en afspraken.