Contact

Herfterlaan 39
8026 RC Zwolle

Locatiedirecteur
Hendrik Jan Rozeveld - mail

 

Tel. 038 453 20 74

Samenwerkingverband

De Ambelt in Zwolle is aangesloten bij het samenwerkingsverband VO Zwolle (VO 23-05).

Ziekmelding

Wanneer uw kind door ziekte of andere omstandigheden niet op school komt, dient u dit tussen 8.00 en 8.30 uur telefonisch te melden. Indien uw kind niet wordt afgemeld, noteren wij dit als ongeoorloofde afwezigheid. Dat geldt ook voor te laat komen zonder geldige reden. We hanteren een protocol schoolverzuim, dat in samenspraak met de leerplichtambtenaar is opgesteld.