Contact

VSO Hardenberg
Piet Heinstraat 3
7772 ZJ Hardenberg

Locatiedirecteur
Thea van Tolij - mail

 

Tel 0523 216 282

Samenwerkingsverband

VSO Hardenberg is aangesloten bij het SWV VO NO Overijssel. Binnen het samenwerkingsverband bieden de scholen alle leerlingen van het SWV een zo optimaal en passend mogelijk aanbod. 

Ziekmelding

Als uw kind ziek is, of er is een andere reden voor het niet verschijnen op school, dan dient u (als ouder/ verzorger) de school hiervan voor 8.00 uur op de hoogte te stellen. Wanneer wij voor 8.00 uur geen bericht hebben ontvangen over de afwezigheid van de leerling dan geldt de afwezigheid als ongeoorloofd verzuim. Als uw kind voor 8.00 uur ziek is gemeld geldt dit als geoorloofd verzuim. Wij verzoeken u om afspraken bij de tandarts of huisarts zoveel mogelijk buiten schooltijd om te plannen. Een verzoek voor verlof kan worden aangevraagd met een speciaal formulier dat u kunt opvragen bij de leerkracht.

Uiteraard kunt u altijd contact opnemen met de groepsleerkracht als er vragen of onduidelijkheden zijn. Het telefonisch contact is ’s morgens tussen 7.45 uur en 8.00 uur. Wanneer u niet in de gelegenheid bent om op dit tijdstip te bellen, probeer dan zoveel mogelijk na schooltijd te bellen tussen 14.30 uur en 16.00 uur. In sommige gevallen is het wenselijk om via de mail contact te onderhouden met een docent.