Vmbo Zwolle

Het vmbo is gevestigd op de Oosterenk en is onderverdeeld in de volgende leerwegen:

  • Vmbo-basisberoepsgerichte leerweg (BB)
  • Vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg (KB)
  • Vmbo-theoretische leerweg (TL)

Naast het onderwijsinhoudelijke programma heeft de onderbouw als doel de leerlingen zo goed mogelijk te laten oriënteren op verschillende vakrichtingen. Dit gebeurt onder meer door het aanbieden van praktijkvakken. Een ander onderdeel van het lesprogramma is het aanleren van studievaardigheden ter voorbereiding op de bovenbouw. In het tweede onderbouwjaar brengt de Ambelt een advies uit voor een vervolgopleiding.

Kerndoelen

Het onderwijs is ingericht volgens leergebied specifieke én leergebied overstijgende kerndoelen. De Ambelt sluit voor de leergebied specifieke leerdoelen hiervoor zoveel mogelijk aan bij de programma’s van het regulier onderwijs. Dit is terug te vinden in de keuze van methodes en afstemming van onderwijsinhoud met de samenwerkende scholen. Zo wordt er onder andere samengewerkt met de Thorbecke scholengemeenschap, Talentstad en de Groene Welle.

Met een diploma vmbo-BB kan een leerling doorstromen naar het regulier mbo, niveau 2. Met een diploma vmbo-KB kan een leerling doorstromen naar mbo niveau 3.Leerlingen die moeite hebben om een volledig vmbo-BB diploma te behalen, kunnen in sommige gevallen een entreeopleiding volgen of een leerwerktraject vmbo-BB.

 

ambelt locatie hengeveldweg zwolle 2018.03.14 dsc07270