Vmbo Zwolle

Het vmbo in Zwolle wordt aangeboden op de locaties Oosterenk en Hengeveld College en is onderverdeeld in de volgende leerwegen:

  • Vmbo-basisberoepsgerichte leerweg (BB)
  • Vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg (KB)
  • Vmbo-theoretische leerweg (TL)

De focus ligt op het behalen van een diploma terwijl er tegelijkertijd hard gewerkt wordt aan de sociaal emotionele ontwikkeling. Alles is erop gericht om de leerling te laten aansluiten op een opleiding in het reguliere vervolgonderwijs. Met een diploma vmbo-BB kan een leerling doorstromen naar het regulier mbo-niveau 1 of 2. Met een diploma vmbo-KB kan een leerling doorstromen naar mbo-niveau 3 of 4. Vmbo-TL geeft toegang tot mbo-niveau 4 en eventueel havo. 

Leerlingen die moeite hebben om een volledig vmbo-BB diploma te behalen, kunnen in sommige gevallen een entree-opleiding of een leerwerktraject vmbo-BB volgen. De vakken Nederlands, Engels, een praktijkvak en burgerschap worden hiervoor aangeboden. Hierna kan de leerling doorstromen naar mbo niveau 2 startkwalificatie of uitstromen naar werk.

Kom bij ons kijken
Wij nodigen u graag uit om een kijkje te nemen bij het vmbo op de Oosterenk in Zwolle.

 

Meer informatie over ons onderwijs vindt u in de schoolgids van het VSO Zwolle