Contact

De Oosterenk (hoofdlocatie)
Dokter Hengeveldweg 9
8025 AK Zwolle

Hengeveld College (hier worden enkele lessen gegeven)
Dokter Hengeveldweg 6
8025 AK Zwolle

Locatiedirecteur 
Diet van Dam - mail

Tel 038 454 22 23

Samenwerkingverband voortgezet speciaal onderwijs

De VSO locaties van de Ambelt Zwolle zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband VO Zwolle (VO 23-05).

Ziekmelding

Wanneer uw kind door ziekte of andere omstandigheden niet op school komt, dient u dit tussen 8.00 en 8.30 uur telefonisch te melden. Indien uw kind niet wordt afgemeld, noteren wij dit als ongeoorloofde afwezigheid. Dat geldt ook voor te laat komen zonder geldige reden. We hanteren een protocol schoolverzuim, dat in samenspraak met de leerplichtambtenaar is opgesteld.