Onderwijs

Wij geven op locatie Herfterlaan onderwijs aan leerlingen tussen 4 en 11 jaar. In de kleutergroep (onderbouw) krijgen de leerlingen een programma met een sterk accent op het spelend bezig zijn. We richten ons op de ontwikkeling van spraak en taal, motoriek en sociale- en emotionele vorming en we werken aan de bevordering van de ‘schoolrijpheid’.

In de midden- en bovenbouw volgen wij het reguliere basisschoolprogramma met vakken zoals lezen, taal, spelling, rekenen, schrijven, wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur &techniek), verkeer, tekenen en sociale vaardigheid. Wij gebruiken de leermethodes die ook in het reguliere basisonderwijs worden gebruikt.

Voor didactische vakken zoals rekenen en spelling werken we met niveaugroepen. Dit kan betekenen dat een leerling voorspelling in een andere niveaugroep zit dan voor rekenen. Door systematisch te toetsen volgen we de vorderingen. Wanneer een leerling het sociaal-emotioneel niet aan kan om groepsdoorbrekend te werken, blijft hij tijdens de vakken in zijn eigen klas.

Structuur

De complexe gedragsproblematiek betekent een breed scala aan problematiek. Leerlingen hebben bijvoorbeeld te maken met concentratieproblemen, prikkelgevoeligheid, problemen in emotieregulatie, verminderde belastbaarheid of moeite met het omgaan met gezag. Wat onze leerlingen gemeen hebben is behoefte aan aandacht en nabijheid van hun leerkracht. Duidelijkheid, voorspelbaarheid en structuur zijn belangrijke pijlers voor onze leerlingen. Vaak is naast een specifieke onderwijsbehoefte ook sprake van een specifieke zorgbehoefte in de thuissituatie. Het integreren van zorg voor de thuissituatie en onderwijs is belangrijk voor de optimale ontwikkeling van onze leerlingen. Wilt u meer weten over ons onderwijs? U vindt hier meer informatie. U kunt ook de folder op deze pagina downloaden. 

Een bosrijke locatie

Leerlingen hebben letterlijk de ruimte op het bosrijke, rustige terrein aan de Herfterlaan. We beschikken over meerdere speellocaties en speelvelden. De leerlingen kunnen er spelen en tot rust komen. We maken gebruik van meerdere, kleine gebouwen en dit geeft ons de mogelijkheid om kleinere klassen te vormen die ook zorgen voor rust en overzicht. Dit draagt bij het welbevinden van de leerlingen en de sociale veiligheid. Er is op ons terrein een kinderboerderij waar leerlingen op gezette momenten kunnen helpen met het verzorgen van de dieren. Een mooie manier om even tot rust te komen en vertrouwen op te doen.

Kerndoelen

De overheid heeft kerndoelen Speciaal Onderwijs (2009) vastgesteld waarin de belangrijkste dingen staan die kinderen moeten leren. De kerndoelen zijn streefdoelen. Ze beschrijven wat de school leerlingen moet bijbrengen om zich verder te ontwikkelen in het vervolgonderwijs en te functioneren in de maatschappij. Daarbij bepalen scholen zelf hoe ze aan de kerndoelen werken. Open hier de Notitie Kerndoelen SO Zwolle. Hierin is beschreven hoe op de locatie Herfterlaan wordt gewerkt volgens de kerndoelen.

 

 

folder sop so vp