VSO Hardenberg

VSO Hardenberg is gevestigd aan de Piet Heinstraat in Hardenberg. Leerlingen kunnen hier terecht voor de lesrichtingen:

  • vmbo basis beroepsgerichte leerweg
  • vmbo kader beroepsgerichte leerweg en
  • vmbo theoretische leerweg.

Wij benaderen onze leerlingen vanuit zijn/haar mogelijkheden, hierbij staat het welbevinden van onze leerlingen en het pedagogisch klimaat centraal. Onze aandacht gaat uit naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling en de begeleiding van specifieke leerproblemen. Onze school is een overzichtelijke school met klassen van maximaal vijftien leerlingen. We leveren zo veel mogelijk maatwerk. Daardoor hebben we regelmatig klassen waarin verschillende niveaugroepen werken. Bij de invulling van het onderwijsprogramma sluiten we aan bij het regulier onderwijs.

Samenwerking

Wij werken nauw samen met het Vechtdal College Hardenberg. Met die school hebben we goede arrangementen ontwikkeld. Ook met de andere scholen zijn de contacten uitstekend. Onze school wil die school zijn waar SAMENWERKING met hoofdletters wordt geschreven. Wij kunnen en willen daar samen met de leerlingen, ouders en verzorgers, andere scholen en instellingen voor zorgen.

ambelt locatie hengeveldweg zwolle 2018.03.14 dsc07615