VSO Wapenveld

Het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) Wapenveld biedt onderwijs aan leerlingen met een onderbroken schoolloopbaan. Wij helpen de leerlingen op weg naar een volwaardige plaats in de maatschappij. Dit doen wij door hen te begeleiden naar arbeid of naar een mbo-opleiding vanaf niveau 2.

Op onze school kunnen leerlingen terecht die door hun gedrag op een V(S)O school zijn uitgevallen. Vaak is er vaak sprake van een combinatie van problemen op het gebied van studievaar-digheden, sociale vaardigheden en sociaal emotioneel functio-neren. Het onderwijs op VSO Wapenveld is afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van deze leerlingen en het regule-ren van gedrag is voorliggend aan het onderwijs. Ook hebben wij oog voor hun zorgbehoeften.

Wij bieden de leerlingen een veilige leeromgeving waarin zij zich cognitief en sociaal-emotioneel optimaal kunnen ontwikkelen. Wij willen daarbij hun zelfvertrouwen vergroten en ondersteuning bieden in het ontwikkelen van competenties. We geven ze inzicht in hun mogelijkheden en beperkingen en hoe ze daarmee om kunnen gaan. Maar boven alles willen we iedere leerling begeleiden bij het ontwikkelen van een toekomstperspectief. Het gaat daarbij niet alleen om het ontwikkelen van cognitieve vaardigheden maar ook om te leren hoe je je staande kunt houden in de maatschappij.

 

wapenveld locatie