Onderwijsaanbod

Op locaties in Zwolle en Hardenberg geven wij onderwijs en ondersteuning aan leerlingen tussen 4 en 21 jaar die vanwege complexe gedragsproblematiek en belemmerende factoren onvoldoende tot ontwikkeling komen in het regulier onderwijs. Vaak is er sprake van een ontwikkelingsstoornis zoals hyperactiviteit (AD(H)D), autismespectrumstoornis (ASS), hechtingsproblemen of angsten. Ook kan er sprake zijn van een leerstoornissen als dyslexie of dyscalculie. Leerlingen hebben bijvoorbeeld te maken met concentratieproblemen, prikkelgevoeligheid, ontbreken van basisveiligheid, problemen in de regulatie van emoties of problemen met gezag. Wat onze leerlingen gemeen hebben is behoefte aan duidelijkheid, voorspelbaarheid en structuur.