Ons onderwijs

Welkom op de Ambelt. Op onze scholen in Zwolle, Hardenberg en Wapenveld bieden wij onderwijs en ondersteuning aan leerlingen die vanwege hun gedrag, psychiatrische problemen of meervoudige problematiek niet goed tot leren en ontwikkelen komen in het regulier onderwijs. Met de tomeloze inzet van onze deskundige en betrokken medewerkers kunnen zij zich hier optimaal ontwikkelen. In een veilige schoolomgeving werken wij met hen aan het vergroten van hun zelfvertrouwen en het ontwikkelen van competenties. Maar het gaat ons niet alleen om het ontwikkelen van cognitieve vaardigheden, wij werken ook aan persoonsvorming en de vaardigheden om je staande te houden in de maatschappij. 

Rondleiding

U wilt vast en zeker weten hoe het er bij ons aan toegaat.
In de video geven wij u een virtuele rondleiding op de Oosterenk in Zwolle, onze vmbo school.