Ons onderwijs

Op locaties in Zwolle, Hardenberg en Wapenveld geven wij onderwijs en ondersteuning aan leerlingen tussen 4 en 21 jaar die onvoldoende tot ontwikkeling komen in het regulier onderwijs. Vaak is er sprake van een ontwikkelingsstoornis zoals hyperactiviteit (AD(H)D), autismespectrumstoornis (ASS) of angsten. Ook kan er sprake zijn van leerstoornissen als dyslexie of dyscalculie en hebben leerlingen te maken met problemen in de regulatie van emoties, concentratieproblemen, prikkelgevoeligheid of ontbreken van basisveiligheid. 

Rondleiding

U wilt vast en zeker weten hoe het er bij ons aan toegaat.
In de video geven wij u een virtuele rondleiding op de Oosterenk in Zwolle, onze vmbo school.