Arbeidsmarktge­richt (AMG) Zwolle

Op de Herfterlaan in Zwolle bieden wij Arbeidsmarktgericht onderwijs (AMG). AMG heeft tot doel de leerlingen voor te bereiden op zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij. De afdeling arbeidsmarktgericht/mbo bestaat uit zes leerjaren. De eerste drie leerjaren noemen we de onderbouw en de laatste drie jaren vormen de bovenbouw. Binnen arbeidsmarktgericht/mbo werken we aan de domeinen Wonen, Werken, Vrije tijd en Burgerschap.

We kennen drie leerlijnen: De didactische leerlijn, de leerlijn sociaal emotionele ontwikkeling en de leerlijn voorbereiden op arbeid. Arbeidsmarktgericht is niet diplomagericht. Zoals binnen iedere onderwijskundige eenheid kennen we de uitstroomprofielen vervolgonderwijs, arbeid en dagbesteding.

Kom bij ons kijken
Wij nodigen u graag uit om een kijkje te nemen bij ons onderwijs op de Herfterlaan in Zwolle.

Meer informatie over ons onderwijs vindt u in de schoolgids van het VSO