Arbeidsmarktge­richt (AMG) Zwolle

Op de Herfterlaan in Zwolle bieden wij arbeidsmarktgericht onderwijs (AMG). AMG heeft tot doel de leerlingen voor te bereiden op zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij. In een prettig en veilig pedagogisch klimaat worden leerlingen voorbereid op een passende plaats op de arbeidsmarkt en participatie in de samenleving waarbij we werken aan onderwerpen als wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. 

Leren werken staat voorop en daarbij hoort een goede arbeidshouding, gewenst gedrag en zelfredzaamheid. AMG richt zich in eerste instantie niet op een diploma of vervolgonderwijs maar op uitstroom naar arbeid of dagbesteding.

Kom eens bij ons kijken

Wij nodigen u graag uit om een kijkje te nemen bij ons onderwijs op de Herfterlaan in Zwolle.