De Ambelt houdt zich aan de code Goed Bestuur in het primair onderwijs. De Code Goed Bestuur is ingebed in de dagelijkse werkwijze van de raad van toezicht. De drie centrale uitgangspunten waarbinnen wordt gewerkt zijn het evenwicht tussen de ‘zachte kant van goed bestuur’ versus regels en richtlijnen, het dienen van de publieke belangen en het fungeren als knooppunt tussen de interne en externe omgeving. In de gesprekken met het college van bestuur is aandacht voor de organisatiecultuur van de Ambelt en de mate waarin deze cultuur de organisatie in staat stelt om zijn missie en visie in praktijk te brengen. Een onafhankelijke blik van het interne toezicht is hierbij van groot belang en wordt door middel van een kritische blik en informatievergaring gewaarborgd.