Update: Oproep aan oud-leerlingen

Update rondom onze oproep aan oud-leerlingen

door Aernoud Hoogendijk, algemeen directeur

Vorige week donderdag hebben we in een videoboodschap excuses gemaakt richting oud-leerlingen die in het verleden te maken hebben gehad met onveilige situaties op onze school. Ik heb oud-leerlingen die daar behoefte aan hebben uitgenodigd om hun ervaringen met ons te delen in een gesprek. Inmiddels zijn we een week verder. Mijn oproep heeft veel losgemaakt en op deze plek deel ik hoe de week is verlopen en wat we als school doen.

De eerste 24 uur na mijn oproep zijn er zo’n dertig telefoontjes en mails binnengekomen van  oud-leerlingen. Sindsdien loopt het nog wat door. Sommige oud-leerlingen deelden hun positieve ervaring met ons maar de meesten willen ervaringen delen die pasten bij de oproep. We hebben tot nu toe negen afspraken gemaakt om individueel met oud-leerlingen in gesprek te gaan.

Maandagavond was er een inloopavond voor oud-leerlingen. Daar zijn elf oud-leerlingen naar toe gekomen, al dan niet in gezelschap van hun partner of een begeleider. De gesprekken waren zeer waardevol, niet alleen de gesprekken met vertegenwoordigers van de school maar ook de onderlinge gesprekken. Er is waardering voor het initiatief van de Ambelt en voor de erkenning die er is voor de situatie toen en nu. We gaan nog een bijeenkomst organiseren voor de oud-leerlingen die er gisteren niet bij konden zijn. Je kunt je aanmelden voor die bijeenkomst via inloopavond@ambelt.nl.

In gesprek
Ook via De Stentor zijn er verschillende meldingen binnengekomen. Ik wil de mensen die zich bij De Stentor hebben gemeld ook uitdrukkelijk uitnodigen om met ons in gesprek te gaan. We kunnen ons voorstellen dat sommige oud-leerlingen een drempel voelen om contact met ons te zoeken. Zoek contact wanneer je daar aan toe bent. Er staan vertrouwenspersonen klaar.

Ik wil vanwege vertrouwelijkheid niet ingaan op individuele zaken. Onze oproep is een eerste stap en we willen de tijd nemen om de gesprekken goed te voeren. Die zijn intensief. Dit proces is belangrijk en verdient zorgvuldigheid. Vervolgens besluiten we welke vervolgstappen nodig zijn, bijvoorbeeld een onderzoek. We nemen onze verantwoordelijkheid en zullen doen wat nodig is. Als er zaken zijn die direct om ingrijpen vragen, dan doen we dat.

Als oud-leerlingen het moeilijk vinden om contact op te nemen met de Ambelt kunnen ze ook altijd een melding doen bij de vertrouwensinspecteur. Voor de veiligheid van onze leerlingen op dit moment sta ik in: Samen met mijn team zet ik mij iedere dag in voor een veilig schoolklimaat. Als er zaken misgaan spreken we elkaar daar op aan, ook leraren onderling. De school is volgens ons op dit moment veilig.

Het zijn hele intensieve dagen geweest. Allereerst voor de oud-leerlingen aan wie de oproep raakt, en ook voor de school en voor mij, maar het is belangrijk dat we dit zo doen, in het belang van onze oud-leerlingen én om lessen te trekken waar nodig.