Locaties Ambelt rookvrij

Locaties Ambelt rookvrij

De locaties van de Ambelt zijn vanaf de start van schooljaar 2020-2021 geheel rookvrij. Dat betekent dat er ook op de schoolterreinen rondom de school niet gerookt mag worden. Dit geldt voor de leerlingen maar ook voor de medewerkers, ouders/verzorgers, bezoekers en taxichauffeurs. 


Bij de start van het schooljaar gaan we met de leerlingen in gesprek over de nieuwe regels met betrekking tot roken. Daarnaast hebben we overal posters en borden hangen en zetten we de deskundigheid van Tactus verslavingszorg in. 

Regels van de Ambelt

  • Leerlingen in het SO en de onderbouw van het VSO mogen het schoolterrein niet verlaten en zij mogen onder schooltijd niet roken;
  • De locatiedirecteuren stellen nadere regels op voor leerlingen die in de bovenbouw van het VSO zitten;
  • Ouders/verzorgers, bezoekers en taxichauffeurs worden nadrukkelijk verzocht om buiten het zicht van de school te roken. 
  • Medewerkers roken niet waar leerlingen bij zijn.

Na deze korte gewenningsperiode worden de regels gehandhaafd en treffen wij maatregelen bij overtreding ervan.