Ambelt krijgt onderwijslocatie erbij

Nieuwe onderwijslocatie voor de Ambelt

 

Vanaf schooljaar 2022-2023 heeft de Ambelt een onderwijslocatie voor speciaal voortgezet onderwijs in Wapenveld. Het Sprengen College heeft onlangs moeten besluiten om te stoppen met haar onderwijsactiviteiten nadat was gebleken dat de school niet langer op verantwoorde wijze vorm kon geven aan het onderwijs. De Ambelt neemt nu de invulling van het onderwijs over.

Voor de leerlingen en de medewerkers betekent dit dat het onderwijs zoals het was, voor nu kan worden voortgezet op dezelfde locatie en met grotendeels dezelfde medewerkers. Dit geeft rust en vertrouwen. De komende tijd wordt onderzocht hoe ook op lange termijn kwalitatief goed onderwijs kan worden verzorgd.

Het onderwijsaanbod van het Sprengen College sluit goed aan bij het aanbod van de Ambelt. Het gaat om onderwijs en ondersteuning aan leerlingen die in het regulier onderwijs niet tot hun recht komen. Betrokken en deskundige medewerkers zetten zich in voor onderwijs dat zich kenmerkt door maatwerk, ontwikkeling en resultaat. Met gespecialiseerde ondersteuning krijgen de leerlingen daarnaast het gereedschap om zichzelf optimaal te ontwikkelen.