De Ambelt is ISO gecertificeerd

In 2013 is de Ambelt als een de eerste scholen in het speciaal onderwijs gecertificeerd op basis van ISO 001:2008 aangevuld met de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs. Een duidelijk bewijs van onze professionaliteit en kwaliteit waar we trots op zijn. Iedere jaar wordt opnieuw bekeken of we nog aan de standaard voldoen

Eens in de drie jaar wordt het keurmerk opnieuw bekeken en doet de certificeerder onderzoek op de Ambelt. Het huidige ISO-certificaat dateert van maart 2021. Uit het rapport: "De Ambelt heeft de afgelopen jaren een mooie ontwikkeling doorgemaakt."

De Ambelt ontving onder meer het compliment dat er professioneel en leerlinggericht wordt gewerkt. Ook werden wij positief beoordeeld omdat er meerdere keren per jaar en vanuit verschillende perspectieven kijken naar de resultaten van het onderwijs, daar betekenis aan geven en onze processen bijstellen waar nodig. De Ambelt blijft steeds in ontwikkeling om de kwaliteit te waarborgen en verder te vergroten.

 

certificaat ambelt exp dat 25 mei 2024 2104 1