lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken

Aanmelden

Via het aanmeldpunt kunt u uw kind digitaal aanmelden voor één van onze scholen.  
 

Bestuursverslag

Ons bestuursverslag 2017 is uit. Lees de samenvatting met alle hoogtepunten.
 

Schoolgids

Klik hier voor de algemene schoolgidsen van de Ambelt.
 

Vacatures

Kom ons team versterken! Wij hebben de volgende vacatures.
 

Basispoort

Basispoort voor leerlingen​.
 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Passend onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs van kracht. Centraal dat zoveel mogelijk kinderen naar een reguliere school gaan. Leerlingen die het echt nodig hebben kunnen naar het speciaal onderwijs. Een belangrijke verandering is dat alle scholen een zorgplicht hebben. Dat betekent dat wanneer ouders hun kind op een school aanmelden, deze school de taak heeft het kind een zo goed mogelijke plek te bieden. Lees meer...

 

Samenwerkingsverbanden

Het Rijk heeft Nederland opgedeeld in regio’s. Alle scholen binnen één regio werken samen en vormen samen een samenwerkingsverband. Deze scholen maken onderling afspraken, zodat alle leerlingen het onderwijs krijgen dat bij hen past. Lees meer...

 

Ondersteuningsplan (OP)

Ieder samenwerkingsverband is verplicht om een ondersteuningsplanraad (OPR) op te richten. In de OPR zijn ouders en personeel vertegenwoordigd. De ondersteuningsplanraad moet instemmen met het ondersteuningsplan. In het ondersteuningsplan staat onder andere beschreven welke ondersteuning iedere school binnen het SWV minimaal moet bieden (basisondersteuning), de criteria om kinderen te plaatsen op het speciaal onderwijs en meer.

 
Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Het schoolondersteuningsprofiel is een document dat iedere school moet opstellen. Hierin staat beschreven welke voorzieningen op de school zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. In het schoolondersteuningsprofiel formuleert de school de extra ondersteuning die zij kan verzorgen.

 

 

Kennis delen. de Ambelt