lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken

Aanmelden

Via het aanmeldpunt kunt u uw kind digitaal aanmelden voor één van onze scholen.  
 

Bestuursverslag

Ons bestuursverslag 2017 is uit. Lees de samenvatting met alle hoogtepunten.
 

Schoolgids

Klik hier voor de algemene schoolgidsen van de Ambelt.
 

Vacatures

Kom ons team versterken! Wij hebben de volgende vacatures.
 

Basispoort

Basispoort voor leerlingen​.
 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Ons onderwijs

De Ambelt biedt onderwijs en ondersteuning aan leerlingen van vier tot ongeveer twintig jaar binnen het speciaal onderwijs (SO) en het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Iedere leerling heeft zijn eigen capaciteiten, eigen problematiek en daarmee zijn eigen speciale onderwijs- en begeleidingsbehoeften. De groepen bestaan uit maximaal vijftien leerlingen. Iedere groep heeft een groepsleerkracht. Daarnaast is er voor een deel van de week ook een leraarondersteuner aanwezig. Waar nodig is specialistisccshe ondersteuning aanwezig. Tijdens de schoolloopbaan wordt regelmatig bekeken of de leerling uit kan stromen naar het regulier onderwijs.

Lees meer over het SO  en het VSO van de Ambelt
 

Handelingsgericht werken

Wij werken handelingsgericht met een ontwikkelingsperspectiefplan voor iedere leerling. Lees meer…

 

Protocollen en beleidsdocumenten

De Ambelt heeft binnen het onderwijs diverse afspraken gemaakt over hoe we met bepaalde situaties omgaan. Deze afspraken zijn vastgelegd in protocollen. Wij werken onder meer met:

Protocol leerlingenverzuim
Protocol schorsing en verwijdering
Sociale veiligheid - zo gaan wij om met pesten
Meldingsregeling (vermoede) misstand binnen de Ambelt

 

Aanmelden van een leerling op de Ambelt

Wilt u uw zoon of dochter aanmelden voor ons onderwijs? Ga dan naar de aanmeldpagina.

 

Leerlingvolgsysteem

Wij werken in het basis- en voortgezet onderwijs met digitale leerlingvolgsystemen (LVS). Met een LVS hebben we zicht op de studievoortgang van een leerling en op de verschillende aspecten van de ontwikkeling van de leerling. We werken met verschillende systemen. Lees meer…

 

Schoolgidsen

Wilt u meer lezen over ons onderwijs? Dan kunt u onze digitale schoolgidsen inzien. In deze schoolgidsen vindt u algemene informatie over de Ambelt, het speciaal onderwijs en de aanvullende leerlingenzorg die wij bieden.