lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken

Aanmelden

Via het aanmeldpunt kunt u uw kind digitaal aanmelden voor één van onze scholen.  
 

Bestuursverslag

Ons bestuursverslag 2017 is uit. Lees de samenvatting met alle hoogtepunten.
 

Schoolgids

Klik hier voor de algemene schoolgidsen van de Ambelt.
 

Vacatures

Kom ons team versterken! Wij hebben de volgende vacatures.
 

Basispoort

Basispoort voor leerlingen​.
 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Ons onderwijs

De Ambelt is specialist in (onderwijs)differentiatie op gedrag en biedt onderwijs en ondersteuning aan leerlingen met gedragsproblemen. Om onze leerlingen een uitdagend toekomstperspectief te bieden, kijken wij naar de talenten van onze leerlingen en geven we hen de kans zichzelf zo goed mogelijk te ontwikkelen. Wij bieden onderwijs waarbij we uitgaan van de mogelijkheden, de behoefte en de belangstelling van iedere leerling. We sluiten daarbij aan bij de doelen uit het regulier onderwijs.

 

Ouders zijn onze partners

Ouders zijn onze partners in onderwijs en ondersteuning. Samen kunnen we het best passende plan voor een leerling samenstellen. Door te blijven luisteren en in overleg te blijven, krijgen we nog meer inzicht in de behoefte van iedere leerling. Als u vragen en of opmerkingen heeft, kunt u daarom altijd contact opnemen met de locatie waar uw kind naar school gaat. Voor en na schooltijd kunt u in contact treden met de leerkracht van uw kind. Het is ook mogelijk om contact op te nemen met de locatiedirecteur van de school.

Praat mee!
Het beste kunt u uw stem laten horen door mee te praten. En dat kunt u doen door deel te nemen aan onze Medezeggenschapsraad (MR). Wij vinden uw mening belangrijk!

 

Talenten laten groeien. de Ambelt