Zorgspecialist fase 2 klas - VSO Zwolle

Locatie: Herfterlaan 39, Zwolle
De SO en VSO locaties van de Ambelt verzorgen speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen waarvoor het reguliere onderwijs niet (meer), of nog niet de juiste plek is.

Onze missie
De Ambelt is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs waar betrokken professionals samenwerken binnen onze maatschappelijke opdracht om onderwijs te bieden aan leerlingen met psychiatrische- en gedragsproblemen en maatwerk te leveren in hun ondersteuning. Zo werken wij met de leerlingen aan hun toekomst.

De fase 2 klas
In de afgelopen schooljaren worden regelmatiger leerlingen aangemeld die meer zorg en ondersteuning behoeven dan normaliter binnen het (voortgezet) speciaal onderwijs wordt aangeboden. Het gaat om leerlingen met complexe problematiek op meerdere levensdomeinen. De leerlingen hebben psychosomatische klachten en ontwikkelen spanningsklachten en/of laten fysieke en verbale agressie zien vanuit onvermogen. Ze komen vaak langdurig thuis te zitten of gaan nauwelijks naar school. In het kader daarvan ontvangen ze bijvoorbeeld dagbesteding vanuit de jeugdwet. Binnen de huidige setting van het voortgezet speciaal onderwijs komen ze niet tot werken. Voor deze leerlingen wordt een fase 2 klas worden gestart. Om de leerlingen ook op het gebied van hun speciale zorgbehoefte excellent te kunnen bedienen is het nodig dat een collega met deze specifieke expertise aansluit bij het begeleiden van de leerlingen in de fase 2 klas. Doel is dat er in onderlinge samenwerking tussen onderwijs en zorg een sluitend aanbod voor de leerlingen ontstaat.

Profiel zorgmedewerker

 • De zorgmedewerker heeft een passende HBO opleiding afgerond, bijvoorbeeld SPH, en bij voorkeur ervaring met het werken met de complexe doelgroep in de leeftijd 12 t/m 18;
 • De zorgmedewerker heeft ruime kennis van de problematiek van de leerlingen in de fase 2 klas;
 • De zorgmedewerker heeft goede kennis van het netwerk van zorgaanbieders en het voorveld (sociale basis);
 • De zorgmedewerker is in staat om vanuit de eigen expertise zorg een bijdrage te leveren in de verdere ontwikkeling van de fase 2 klas;
 • De zorgmedewerker is een excellente samenwerkingspartner die de verbinding zorg-onderwijs praktisch neer kan zetten;
 • De zorgmedewerker heeft een flexibele werkinstelling, doorzettings-en relativeringsvermogen en is communicatief sterk;
 • De zorgmedewerker is inventief en creatief (‘out of the box’ denken);
 • De zorgmedewerker heeft ervaring in het geven van individuele of groepstrainingen;
 • De zorgmedewerker heeft ervaring met het voeren van gesprekken met leerlingen, ouders en hulpverlening.

Praktische inzet zorgmedewerker

 • De zorgmedewerker is samen met de groepsdocent verantwoordelijk voor het dagelijks begeleiden van de leerlingen in de praktijkklas;
 • De zorgmedewerker kan groepjes leerlingen begeleiden of met individuele leerlingen aan doelen werken;
 • De zorgmedewerker is samen met de groepsdocent verantwoordelijk voor het ontwikkelingsperspectief plan (OPP), de oudercontacten, de contacten met partners, MDO’s en overleg met directeur en orthopedagoog.

Werktijdfactor (WTF)
0,6 wtf, werkdagen; woensdag, donderdag en vrijdag

Wij bieden

 • Een professioneel en lerend team;
 • Een dynamische en uitdagende werkplek;
 • Collegiale samenwerking;
 • Interne scholing;
 • De mogelijkheid om mee te denken in een nieuw onderwijs-zorg concept.

Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een tijdelijke functie tot einde schooljaar 2021-2022. De inschaling zal plaatsvinden in salarisschaal 8 met een eindsalaris van € 3.331- bruto per maand bij een volledig dienstverband, een volledige bevoegdheid en afhankelijk van ervaring.

Ingangsdatum
Zo spoedig mogelijk

Solliciteren
U kunt solliciteren door onderstaand formulier in te vullen en daarbij uw cv en sollicitatiebrief te uploaden voor 12 oktober 2021. Sollicitaties die rechtstreeks naar de locatiedirecteur worden gemaild, worden niet meegenomen in de procedure. Voor vragen omtrent de inhoud van de vacature kunt u contact opnemen met locatiedirecteur mevrouw Traore via: j.traore@ambelt.nl