Leraarondersteuner VSO Hardenberg

Locatie: Piet Heinstraat 3, Hardenberg
Op de Ambelt in Hardenberg aan de Piet Heinstraat wordt voortgezet speciaal onderwijs geboden. Er kan een keuze gemaakt worden uit drie leerwegen van het vmbo; de theoretische leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg en de basisberoepsgerichte leerweg, arbeidstoeleiding (AMG) en waar mogelijk maatwerktrajecten. 

Onze missie
De Ambelt is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs waar betrokken professionals samenwerken binnen onze maatschappelijke opdracht om onderwijs te bieden aan leerlingen met psychiatrische- en gedragsproblemen en maatwerk te leveren in hun ondersteuning. Zo werken wij met de leerlingen aan hun toekomst.

Functieomschrijving
De leraarondersteuner verricht werkzaamheden onder eindverantwoordelijkheid van een groepsleerkracht en werkt met kleine groepjes leerlingen aan (individuele) doelen van het ontwikkelings-perspectiefplan. Dat kan in de loop van een werkweek in verschillende groepen zijn.

Werktijdfactor (WTF)
1.0 wtf

Functie-eisen

  • Diploma SPH of Pedagogiek/propedeuse Pabo
  • Ervaring/affiniteit met gedragsproblematiek binnen het speciaal onderwijs
  • Affiniteit met het instrueren en aanleren van vaardigheden in de voorbereiding op arbeid
  • Flexibele werkinstelling
  • Doorzettingsvermogen én relativeringsvermogen

Wij bieden

  • Een professioneel en lerend team
  • Een dynamische en uitdagende werkplek
  • Collegiale samenwerking
  • Interne scholing

Arbeidsvoorwaarden
Dit betreft een tijdelijke vacature tot einde schooljaar 2019-2020. De inschaling vindt plaats in salarisschaal 7 met een eindsalaris van € 2.949,- bruto per maand bij een volledig dienstverband.

Ingangsdatum
Zo spoedig mogelijk

Solliciteren
U kunt solliciteren door onderstaand formulier in te vullen en daarbij uw cv en sollicitatiebrief te uploaden vóór 6 april 2020. Sollicitaties die rechtstreeks naar de locatiedirecteur worden gemaild, worden niet meegenomen in de procedure. Voor vragen omtrent de inhoud van de vacature kunt u contact opnemen met de locatiedirecteur mevrouw T. van Tolij via: t.vantolij@ambelt.nl