Groepsleerkrachten arbeidsmarktgericht (AMG) - VSO Zwolle

Locatie: Ambelt Herfterlaan 39, Zwolle
De SO en VSO locaties van de Ambelt verzorgen speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen waarvoor het reguliere onderwijs niet (meer), of nog niet de juiste plek is.

Onze missie
De Ambelt is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs waar betrokken professionals samenwerken binnen onze maatschappelijke opdracht om onderwijs te bieden aan leerlingen met psychiatrische- en gedragsproblemen en maatwerk te leveren in hun ondersteuning. Zo werken wij met de leerlingen aan hun toekomst.

Functieomschrijving

 • Onderwijsactiviteiten voorbereiden en lesgeven aan een klas met ongeveer 12 leerlingen die leer- en gedragsondersteuning behoeven en toewerken naar arbeid (uitstroom naar een passende werkplek), (arbeidsmatige) dagbesteding of vervolgonderwijs (mbo entree);
 • Het verzorgen van lessen aan gecombineerde groepen;
 • Contacten onderhouden met collega’s, ouders en begeleidende hulpverleningsinstanties;
 • Het opstellen en evalueren van het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) en het bespreken daarvan met de commissie van begeleiding, leerling en met ouders;
 • Een pedagogisch klimaat creëren waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen;
 • Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van arbeidsmarktgericht onderwijs en de teamontwikkeling.

Werktijdfactor (WTF)
1,2 wtf totaal

Functie-eisen

 • Diploma Pabo/Lerarenopleiding 2e graad;
 • Master SEN of andere studie speciaal onderwijs is een pré;
 • Affiniteit met het speciaal onderwijs cluster-4 en kennis van de doelgroep;
 • Flexibele werkinstelling;
 • Doorzettings- en relativeringsvermogen;
 • Professionele betrokkenheid vanuit de onderwijssetting en kan hierin mogelijkheden en beperking inschatten van zichzelf;
 • Inventief en creatief (‘out of the box’ denken).

Wij bieden

 • Een professioneel en lerend team;
 • Een dynamische en uitdagende werkplek;
 • Collegiale samenwerking;
 • Interne scholing.

Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een tijdelijke functie tot einde schooljaar 2021-2022. Een eventuele verlenging behoort tot de mogelijkheden. De inschaling zal plaatsvinden in salarisschaal L11 met een maximum van € 4.434,- bruto per maand bij een volledig dienstverband en een volledige bevoegdheid.

Ingangsdatum
Zo spoedig mogelijk

Solliciteren
U kunt solliciteren door onderstaand formulier in te vullen en daarbij uw cv en sollicitatiebrief te uploaden vóór 12 oktober 2021. Sollicitaties die rechtstreeks naar de locatiedirecteur worden gemaild, worden niet meegenomen in de procedure. Voor vragen omtrent de inhoud van de vacature kunt u contact opnemen met locatiedirecteur mevrouw J. Traore via: j.traore@ambelt.nl