Protocollen

De Ambelt heeft binnen het onderwijs diverse afspraken gemaakt over hoe we met bepaalde situaties omgaan. Deze afspraken zijn vastgelegd in beleidsplannen. Hieronder treft u enkele beleidsplannen die voor u van belang zijn.

Protocol leerlingenverzuim

Protocol schorsing en verwijdering

Meldingsregeling (vermoede) misstand binnen de Ambelt