Contact met de Ambelt

In verband met de zomervakantie zijn wij als volgt bereikbaar:
t/m vrijdag 3 juli op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur
Maandag 6 t/m woensdag 8 juli van 08.00 tot 13.30 uur
Donderdag 9 juli t/m zondag 9 augustus volledig gesloten
Maandag 10 augustus t/m 14 augustus 08.00 tot 13.30 uur
Vanaf 17 augustus 2020 zijn wij weer bereikbaar tussen 08.00 tot 16.00 uur.

Locaties
Is uw zoon/dochter leerling bij ons en heeft u een vraag? Dan kunt u zich in eerste instantie richten tot de leerkracht van uw zoon of dochter of de locatiedirecteur van de locatie waar uw zoon/dochter naar school gaat.

Vmbo Zwolle (VSO): locatie Oosterenk (VSO) -  (enkele klassen zijn op het Hengeveld College gesitueerd)
Dokter Hengeveldweg 9, 8025 AK Zwolle. Telefoon: 038 - 454 22 23
Locatiedirecteur: Diet van Dam
Lestijden: ma, di, do en vr  8.30 uur - 14.45 uur | wo  8.30 uur - 12.45 uur

SO en VSO: locatie Herfterlaan Zwolle - speciaal onderwijs (basis) en voortgezet speciaal onderwijs (arbeidsmarktgericht)
Herfterlaan 39, 8026 RC Zwolle. Telefoon: 038 - 453 20 74

Locatiedirecteur SO: Hendrik Jan Rozeveld
Lestijden SO: ma-di-do-vr 8.30 uur - 14.35 uur | wo 8.30 uur - 12.30 uur

Locatiedirecteur VSO: José Traore
Lestijden VSO: ma-di-do-vr 8.25 uur - 14.40 uur | wo 8.25 uur - 12.40 uur  

Havo Zwolle: Hengeveld College 
Dokter Hengeveldweg 6, 8025 AK Zwolle. Telefoon: 038 - 454 22 23

Locatiedirecteur: Siti Postma
Lestijden: ma-di-do-vr 8.30 uur - 14.45 uur | wo 8.30 uur - 12.45 uur 

Hardenberg voortgezet speciaal onderwijs
Piet Heinstraat 3, 7772 ZJ Hardenberg, tel. 0523 - 216 282

Locatiedirecteur: Thea van Tolij
Lestijden: ma-di-do-vr 8.00 uur - 14.25 uur | wo 8.00 uur - 11.35 uur

Hoofdlocatie
Heeft u verdere vragen, neem dan contact op via  038 454 22 23 of mail naar info@ambelt.nl. Voor eventuele klachten verwijzen we naar onze klachtenprocedure.

de Ambelt
dr. Hengeveldweg 9
8025 AK Zwolle
T 038 454 22 23

Aanmelden
Indien u uw zoon of dochter wilt aanmelden voor een van onze locaties, gaat u naar de aanmeldpagina. U vindt hier het aanmeldformulier en overige informatie.