Ondersteuningsklassen

Soms is het nodig dat leerlingen een ander traject volgen binnen de Ambelt. Het gaat dan om leerlingen die te maken hebben met complexe psychiatrische problematiek en de grip op hun leven kwijt zijn. Leerlingen die cognitief veel in hun mars hebben, maar te maken hebben met depressie, angsten, stress en burn-outklachten en daardoor in een sociaal isolement zijn beland. Deze leerlingen hebben vaak weinig zelfvertrouwen door negatieve (onderwijs)ervaringen. Wij bieden hen binnen de klassen van de Ondersteunginsafdeling een veilige en voorspelbare leeromgeving waarin succeservaringen kunnen worden opgedaan. Het onderwijs op de Ondersteuningsafdeling noemen wij fase 2 onderwijs. Dat wil zeggen dat onze aandacht vooral uitgaat naar begeleiding en ondersteuning.  

 

Praktijkklas SO en VSO Zwolle

De praktijkklas is een kleine klas waar naast onderwijs ook zorg wordt ingezet. De leerlingen hebben vaak een grote mate van ondersteuning nodig om zich te ontwikkelen. In de praktijkklas krijgen zij constante nabijheid, ondersteuning en zorg. Er is een leerkracht en een zorgspecialist aanwezig op de groep. De sociale en emotionele ontwikkeling van de leerling is leidend, het onderwijsprogramma sluit hierop aan met praktijk- en ervaringsgericht leren.

 

Instroom- en linkklassen VSO Zwolle

In de instroomklassen gaan de leerlingen minder dan 12 uur per week naar school. Over schooltijden en (aantal) vakken worden op maat afspraken gemaakt. Leerlingen gaan opnieuw
wennen aan het naar school gaan en er is veel aandacht voor het sociale aspect (zowel individueel als in een groep). Goede communicatie en korte lijnen tussen ouders, school en hulpverlening is essentieel. Samen wordt gekeken wat de leerling nodig heeft en welke realistische vervolg-stappen mogelijk zijn.
Leerlingen gaan naar de linkklas als de belastbaarheid van de leerling groter is geworden. Nog steeds is herstellen het uitgangspunt maar de leerling kan nu meer dan 12 uur per week
naar school. Er wordt onderzocht of een diploma realistisch en haalbaar is en wanneer dit het geval is, wordt de leerling voorbereid op een van de trajectklassen vervolgonderwijs (havo of
vmbo) van de Ambelt. Is de uitstroom arbeid meer passend, dan wordt de leerling voorbereid op de trajectklas arbeidsmarktgericht (AMG).

Wij nodigen u graag uit om een kijkje te nemen bij ons onderwijs in de Instroom- en linkklas in Zwolle.