Ondersteuningsklassen

Binnen ons gehele onderwijsaanbod kunnen wij onze leerlingen ook een (tijdelijke) oplossing bieden in een ondersteuningsklas. Dit zijn klassen met een zeer specialistische aanpak in onderwijs en/of ondersteuning. De commissie van begeleiding (CievB) bepaalt of de leerling in de klas geplaatst wordt. 

 

Ondersteuningsklassen SO 

Het basisonderwijs heeft twee soorten ondersteuningsklassen. De cirkelklas is bedoeld voor leerlingen die tijdelijk extra ondersteuning nodig hebben in een kleinere groep. Deze leerlingen hebben een eigen stamgroep, maar kunnen vijf ochtenden in de week in de cirkelklas werken. Daar is extra aandacht voor hun onderwijsbehoeften en is er meer individuele begeleiding. In de praktijkklas worden leerlingen geplaatst die niet toe zijn aan het reguliere onderwijs van de Ambelt. In deze klas staat de zorg en de begeleiding voor de leerlingen voorop en wordt er gewerkt aan de werkhouding, het gedrag en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. Zij worden hierin begeleid door een leerkracht en een zorgspecialist. 

 

VSO Wapenveld

Op de locatie in Wapenveld wordt fase-2 onderwijs geboden. Dat wil zeggen dat het ontwikkelen van de schoolrijpheid in deze fase belangrijker is dan het volgen van een onderwijsprogramma. Het gaat om leerlingen met externaliserende gedragsproblematiek zoals hechtingsproblematiek, verstoringen in agressie- en emotieregulatie en problemen met executieve functies. Zij hebben te maken met afwijzing, trauma’s, kwetsbaarheid en kunnen de gevolgen van hun handelen op lange termijn niet overzien. De problematiek is dermate belemmerend dat de didactische ontwikkeling stagneert of zeer traag verloopt. Leerlingen hebben in deze fase intensieve ondersteuning nodig in het begrijpen van en het omgaan met hun gedrag. De ondersteuning kenmerkt zich door permanente nabijheid, overzichtelijkheid en een kleinschalige opzet. Er zijn kleine klassen van maximaal zes leerlingen, hierdoor is er meer contact tussen leerling en docent.

 

Instroom-, link- en praktijkklassen VSO Zwolle

In de instroomklassen gaan de leerlingen minder dan 12 uur per week naar school. Over schooltijden en (aantal) vakken worden op maat afspraken gemaakt. Leerlingen gaan opnieuw wennen aan het naar school gaan en er is veel aandacht voor het sociale aspect (zowel individueel als in een groep). Leerlingen gaan naar de linkklas als de belastbaarheid van de leerling groter is geworden. Nog steeds is herstellen het uitgangspunt maar de leerling kan nu meer dan 12 uur per week naar school. Er wordt onderzocht of een diploma realistisch en haalbaar is en wanneer dit het geval is, wordt de leerling voorbereid op een van de trajectklassen vervolgonderwijs of de trajectklas arbeidsmarktgericht (AMG). De praktijkklas is een kleine klas waar naast onderwijs ook zorg wordt ingezet. In deze klas zitten leerlingen die niet functioneren in een reguliere klas van het voortgezet speciaal onderwijs en vastlopen in belastbaarheid. In de praktijkklas krijgt een leerling constante nabijheid, ondersteuning en zorg. Er is een leerkracht en een zorgspecialist aanwezig op de groep. 

 

Wij nodigen u graag uit om een kijkje te nemen bij ons onderwijs in de Instroom- en linkklas in Zwolle.

 

Praktijkklas VSO
Voor leerlingen die niet kunnen functioneren in de reguliere VSO-klassen van de Ambelt, is er de praktijkklas. In deze kleine klas bieden een leerkracht en een zorgspecialist de leerling constante nabijheid, ondersteuning en zorg. Uitgangspunt is structuur en een combinatie van zorg en onderwijs. Zo creëren we ook bij deze leerlingen veiligheid en stabiliteit waardoor zij zich weer kunnen ontwikkelen.

Resetklas
De resetklas is een klas voor leerlingen van het VSO die dreigen af te haken door sociaal-emotionele problematiek, zwakke motivatie, onvoldoende schoolprestaties of een groot schoolverzuim. Het gaat hier om een preventieve en tijdelijke opvang; een bezinningsperiode voor leerling en de school. In de resetklas werken de CievB, de groepsleerkracht en de leerling samen om een compleet beeld te krijgen van de behoeftes en dingen waarop hij of zij vastloopt.