Ondersteuningsklassen

Binnen ons gehele onderwijsaanbod kunnen wij onze leerlingen ook een (tijdelijke) oplossing bieden in een ondersteuningsklas. Dit zijn klassen met een zeer specialistische aanpak in onderwijs en/of ondersteuning. De commissie van begeleiding (CievB) bepaalt of de leerling in de klas geplaatst wordt. 

Ondersteuningsklas SO Zwolle
Het basisonderwijs kent twee ondersteuningsklassen. In de praktijkklas worden leerlingen geplaatst die nog niet toe zijn aan het onderwijs binnen het SO. In deze klas staat de zorg voor deze leerlingen voorop en wordt er gewerkt aan de werkhouding, het gedrag en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. Zij worden hierin begeleid door een leerkracht en een zorgspecialist. Het doel is om de leerlingen te laten wennen aan een schoolsetting.
De cirkelklas is bedoeld voor leerlingen die tijdelijke ondersteuning nodig hebben in een kleinere groep. Deze leerlingen hebben een eigen stamgroep maar kunnen vier ochtenden in de week in de cirkelklas werken. Er is extra aandacht voor hun onderwijsbehoefte en er is individuele begeleiding voor de hulp die zij op dat moment nodig hebben.

Instroom- en linkklas VSO
In deze ondersteuningsklassen voor het voortgezet speciaal onderwijs begeleiden wij leerlingen met complexe psychiatrische problematiek die de grip op hun leven kwijt zijn. Leerlingen die cognitief veel in hun mars hebben, maar te maken hebben met depressie, angsten, stress en burn-outklachten en daardoor in een sociaal isolement zijn beland. Deze leerlingen hebben vaak weinig zelfvertrouwen door negatieve (onderwijs)ervaringen. Wij bieden hen een veilige en voorspelbare leeromgeving waarin succeservaringen kunnen worden opgedaan. We richten ons in eerste instantie op herstel door zorg en ondersteuning. Het doel is leerlingen voor te bereiden op een volgende stap richting vervolgonderwijs, arbeid of dagbesteding.

Wij nodigen u graag uit om een kijkje te nemen bij ons onderwijs in de Instroom- en linkklas in Zwolle.

 

Praktijkklas VSO
Voor leerlingen die niet kunnen functioneren in de reguliere VSO-klassen van de Ambelt, is er de praktijkklas. In deze kleine klas bieden een leerkracht en een zorgspecialist de leerling constante nabijheid, ondersteuning en zorg. Uitgangspunt is structuur en een combinatie van zorg en onderwijs. Zo creëren we ook bij deze leerlingen veiligheid en stabiliteit waardoor zij zich weer kunnen ontwikkelen.

Resetklas
De resetklas is een klas voor leerlingen van het VSO die dreigen af te haken door sociaal-emotionele problematiek, zwakke motivatie, onvoldoende schoolprestaties of een groot schoolverzuim. Het gaat hier om een preventieve en tijdelijke opvang; een bezinningsperiode voor leerling en de school. In de resetklas werken de CievB, de groepsleerkracht en de leerling samen om een compleet beeld te krijgen van de behoeftes en dingen waarop hij of zij vastloopt.