Minister Slob bezoekt onder meer Ambelt

Minister Arie Slob (Onderwijs) bracht samen met wethouder Michiel van Willigen (Jeugd & Onderwijs) vorige week een werkbezoek aan drie Zwolse scholen waaronder de Ambelt.

Bij de Ambelt heeft directeur Aernoud Hoogendijk de minister bijgepaat over de aanpak van thuiszitters. Bij het Autismehuis/De Toren kon de minister zien hoe hier wordt gewerkt aan behoud of herstel van de aansluiting van kind met onderwijs. Op de Van der Capellen SG maakte de minister kennis met Onderwijsroute 10-14, die een doorgaande ontwikkelingslijn biedt tussen basis- en voortgezet onderwijs.

In Zwolle volgen in totaal bijna 71.000 kinderen en jongeren onderwijs, zowel verschillende vormen van basisonderwijs en voortgezet onderwijs, als middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Onderwijs en zorg komen steeds meer bijeen. Uit evaluatie van de Jeugdwet komt naar voren dat in veel gemeenten een goede verbinding tussen jeugdhulp en onderwijs ontbreekt, zo schreef de minister in november in een Kamerbrief. Leraren worden onvoldoende ondersteund door specialisten. Sommige kinderen krijgen daardoor niet de ondersteuning die ze nodig hebben, waardoor de situatie kan verergeren.

Michiel van Willigen: “Voor oplossingen willen we zoveel mogelijk normaliseren en aansluiten bij school. We willen doen wat nodig is om een goede aansluiting te houden of te herstellen. Daarvoor combineren we passend onderwijs met ondersteuning zo dicht mogelijk bij school en thuis. We werken aan herstel in het gewone leven, met hulp van netwerken in de stad. Zo zwaar als moet, zo licht als kan!”

Bron: Weblog Zwolle