Ventilatie van schoolgebouwen

Ventilatie van schoolgebouwen

Om onze leerlingen en medewerkers zo verantwoord mogelijk naar school te laten gaan, spant de Ambelt zich in om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Wij volgen daarbij strikt de richtlijnen en adviezen van de RIVM.

Nu de scholen weer open zijn, zijn wij ons bewust van de zorgen die kunnen ontstaan bij leerlingen, medewerkers en ouders/verzorgers. Zeker gezien de landelijke toename van het aantal besmettingen. Binnen al onze scholen zijn diverse voorzieningen aangebracht om een zo veilig mogelijke situatie creëren.

Ventilatie
Het ministerie van OCW heeft vorige week adviezen gegeven over ventilatie in scholen. Belangrijk daarbij is dat het op dit moment onduidelijk is of aerogene verspreiding een relevante rol speelt bij de verspreiding van het coronavirus. Ventilatiesystemen lijken geen rol te hebben gespeeld in de epidemie. Daardoor is er geen reden het huidige beleid aan te passen.

De belangrijkste adviezen van het ministerie van OCW zijn:

 • Klaslokalen en andere ruimte moeten dagelijks meerdere malen worden gelucht (in de pauze, voor, tijdens en na schooltijd).
 • Er moet zoveel mogelijk toevoer zijn van verse lucht (voorkomen van recirculatie). Wanneer ventilatie niet voldoet aan het Bouwbesluit kunnen in overleg met de GGD passende maatregelen worden genomen (bijvoorbeeld inzetten van andere vormen van ventilatie).

De Ambelt heeft de volgende maatregelen genomen:

 • Luchten;
 • Ventilatie op hoogste stand (ingesteld door installatiebedrijf);
 • Geen recirculatie (uitgeschakeld door installatiebedrijf);
 • Geen mobiele airco’s of ventilatoren;
 • Ventilatiesystemen worden niet zonder overleg uitgezet, want de temperatuur kan dan teveel stijgen.
 • Er wordt zoveel mogelijk buiten gesport, maar binnen sporten mag als er geventileerd wordt.

Afstemming
De ventilatiesystemen op de scholen van de Ambelt worden onderhouden door een bedrijf voor installatietechniek dat ervoor zorgt dat de installaties op de scholen voldoen aan alle eisen. Er is regelmatig afstemming met de adviseurs huisvesting en facilitair en het installatiebedrijf om ervoor te zorgen dat de Ambelt voor 1 oktober kan voldoen aan het verzoek van het ministerie van OCW om de stand van zaken rondom de ventilatiesystemen in kaart te hebben.

Na 1 oktober
Of er na 1 oktober nog aanvullende maatregelen genomen moeten worden hangt af van het landelijke beeld. Tot die tijd volgt de Ambelt de richtlijnen RIVM en gebruikt daarbij protocollen van de PO-Raad en de VO-raad.

Locaties Ambelt rookvrij

Locaties Ambelt rookvrij

De locaties van de Ambelt zijn vanaf de start van schooljaar 2020-2021 geheel rookvrij. Dat betekent dat er ook op de schoolterreinen rondom de school niet gerookt mag worden. Dit geldt voor de leerlingen maar ook voor de medewerkers, ouders/verzorgers, bezoekers en taxichauffeurs. 


Bij de start van het schooljaar gaan we met de leerlingen in gesprek over de nieuwe regels met betrekking tot roken. Daarnaast hebben we overal posters en borden hangen en zetten we de deskundigheid van Tactus verslavingszorg in. 

Regels van de Ambelt

 • Leerlingen in het SO en de onderbouw van het VSO mogen het schoolterrein niet verlaten en zij mogen onder schooltijd niet roken;
 • De locatiedirecteuren stellen nadere regels op voor leerlingen die in de bovenbouw van het VSO zitten;
 • Ouders/verzorgers, bezoekers en taxichauffeurs worden nadrukkelijk verzocht om buiten het zicht van de school te roken. 
 • Medewerkers roken niet waar leerlingen bij zijn.

Na deze korte gewenningsperiode worden de regels gehandhaafd en treffen wij maatregelen bij overtreding ervan.

Start van het nieuwe schooljaar

Praktische informatie over de start op al onze locaties

Mist u nog informatie of heeft u vragen?
Wij zijn t/m 3 juli op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 16.00 uur.
Maandag 6 t/m woensdag 8 juli van van 8.00 tot 13.30 uur.
Van donderdag 9 juli t/m zondag 9 augustus zijn wij volledig gesloten.
Vanaf 10 augustus t/m 14 augustus zijn wij tussen 8.00 en 13.30 uur bereikbaar
Vanaf 17 augustus zijn wij bereikbaar tussen 8.00 en 16.00 uur.

Afdeling SO  

Startdatum: maandag 17 augustus 2020
Starttijd: 08.20 uur
Waar: eigen lokaal
Meenemen: eten & drinken

Afdeling vmbo Zwolle

Startdatum Zwolle: maandag 17 augustus 2020
Starttijd: 08.30 uur
Waar: eigen klas
Meenemen: eten en drinken en alle spullen uit de bijlage
Boeken: worden uitgereikt na de vakantie

VSO Hardenberg

Startdatum Hardenberg: maandag 17 augustus 2020
Starttijd: 08.00 uur
Waar: eigen lokaal
Meenemen: eten en drinken.
Boeken worden op school uitgedeeld. Verdere informatie via de mentor (mail)

Afdeling havo 

Startdatum: maandag 17 augustus 2020
Starttijd: 08.30 uur
Waar: Leerlingen worden opgevangen in de hal om ze te verwijzen naar de juiste klas
Meenemen: eten en drinken en alle spullen uit de bijlage
Boeken: worden uitgereikt na de vakantie

Afdeling AMG

Startdatum: maandag 17 augustus 2020
Starttijd: 08.25 uur
Waar: eigen lokaal
Meenemen: eten, drinken en veiligheidsschoenen
Boeken: worden uitgereikt na de vakantie

Afdeling link- en schakelklassen

Startdatum: maandag 17 augustus 2020
Starttijd: 08.30 uur
Waar: eigen lokaal
Meenemen: eten, drinken en etui
Boeken: worden uitgereikt na de vakantie
 

Een virtueel kijkje op de Oosterenk

Bent u benieuwd naar ons voortgezet speciaal onderwijs? Dan leiden wij u graag virtueel rond op de Oosterenk in Zwolle. Hier kunnen leerlingen terecht voor vmbo TL en BB&KB. Wij hebben de experts in onderwijs en ondersteuning voor leerlingen die vanwege hun gedrag, psychiatrische problemen of meervoudige problematiek niet goed tot leren en talentontwikkeling komen in het regulier onderwijs. Onze ervaren en betrokken medewerkers zorgen ervoor dat de leerlingen zich optimaal ontwikkelen. Hun talenten en mogelijkheden staan daarbij voorop!

still1

Heeft u naar aanleiding van de video nog vragen, dan vindt u meer informatie op de pagina's van de Oosterenk. Mocht u graag met iemand willen spreken over het onderwijsaanbod, dan vindt u hier ook de contactgegevens. Wilt u meer weten over het overig onderwijsaanbod, kijk dan op de pagina Onderwijsaanbod. Wilt u uw zoon of dochter aanmelden voor ons onderwijs, kijk dan op de pagina Aanmelden.

Subcategorieën

Contact

de Ambelt
dr. Hengeveldweg 9
8025 AK Zwolle
tel: 038 - 454 22 23

info@ambelt.nl
Contactformulier

Zoeken op ambelt.nl

Ambelt op social media

© 2020 De Ambelt, Zwolle