Oproep aan oud-leerlingen Ambelt

De Zwolse school voor speciaal onderwijs de Ambelt biedt oud-leerlingen excuses aan die in het verleden onveilig zijn geweest op de school. Drie oud-leerlingen van de locaties in Zwolle hebben contact gezocht met de school omdat zij geweld, vernedering of misbruik hebben meegemaakt toen ze op de school zaten in de jaren zeventig, tachtig en begin jaren negentig.

In een videoboodschap nodigt Aernoud Hoogendijk, sinds 2017 algemeen directeur van de school, oud-leerlingen die dit herkennen uit om in een vertrouwelijk gesprek hun verhaal te doen. Ook is er een inloopavond voor oud-leerlingen om met elkaar in gesprek te gaan over hun ervaringen.

Hoogendijk: “School moet een plek zijn waar je je veilig voelt. Afgelopen tijd heb ik helaas gehoord dat dat hier op de Ambelt in het verleden niet altijd zo was. Ik ben geschrokken van de verhalen van oud-leerlingen die naar mij toe kwamen. Het spijt mij oprecht dat leerlingen dit binnen onze school hebben moeten meemaken. Herken je dit? Wil je er over praten met ons? Neem dan contact op.”

De Ambelt heeft een speciaal telefoonnummer en emailadres beschikbaar gesteld voor oud-leerlingen die behoefte hebben aan contact met de school: 038 - 454 1995 en meldpunt@ambelt.nl. Aanmelden voor de inloopavond kan via inloopavond@ambelt.nl. Ouders van leerlingen die nu op school zitten, zijn per brief geïnformeerd. Leraren van de Ambelt besteden er in de lessen ook aandacht aan.

Hoogendijk: “De drie zaken die aanleiding zijn om nu excuses te maken, speelden minstens dertig jaar geleden. Personen op wie het betrekking heeft zijn niet meer betrokken bij de Ambelt. Medewerkers van de Ambelt doen er met elkaar alles aan om de leerlingen een omgeving te bieden waarin zij tot ontwikkeling kunnen komen. We spreken leerlingen, maar ook elkaar aan op gewenst gedrag. Aan veiligheid wordt veel aandacht besteed tijdens de lessen en andere leermomenten op school. Uit het jaarlijks onderzoek naar sociale veiligheid en uit het tevredenheidsonderzoek dat in 2021 is uitgevoerd, blijkt dat leerlingen zich veilig voelen op school. Daar zijn we trots op. Deze zaak is aanleiding iedereen in onze organisatie er nog eens extra van te doordringen hoe belangrijk dat is.”

Veelgestelde vragen