Zelftesten in het onderwijs

Zelftesten in het onderwijs

Voor de medewerker leerlingen en medewerkers in het voortgezet speciaal onderwijs zijn er vanaf 10 mei gratis zelftesten beschikbaar in de strijd tegen het coronavirus. Het gebruik van de zelftest is extra naast alle maatregelen die al gelden op school, zoals handen wassen, afstand houden en het gebruik van mondkapjes. De zelftesten zijn niet voor leerlingen in het basisonderwijs.

De zelftest is een preventief instrument. Naar gelang de aard van het contact met een besmet persoon onderzoekt de locatiedirecteur of een leerling of medewerker de test bij zichzelf dient af te nemen. Er wordt getest op basis van vrijwilligheid. 

Met de extra maatregel kan een uitbraak van het virus op school nog beter worden voorkomen. Op die manier kunnen wij het onderwijs en de ondersteuning aan de leerlingen blijven garanderen.