Ventilatie lokalen is voldoende

Ventilatie lokalen is voldoende

Om onze leerlingen en medewerkers zo verantwoord mogelijk naar school te laten gaan, spant de Ambelt zich in om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Wij volgen daarbij strikt de richtlijnen en adviezen van het RIVM. 

Binnen al onze scholen zijn diverse voorzieningen aangebracht om een zo veilig mogelijke situatie creëren. Daarnaast hebben wij de afgelopen weken onderzoek gedaan naar de ventilatie in de gebouwen en de luchtkwaliteit in de klassen. Steekproefsgewijs hebben wij de luchtkwaliteit gemeten in de lokalen waar de ventilatie beperkt is en er volgens de richtlijnen van het ministerie risico's kunnen ontstaan.  

Uit de metingen komt naar voren dat er in deze lokalen geen noodzaak tot actie is. Dat betekent dat de luchtkwaliteit en ventilatie voldoende is en dat de veiligheid van leerlingen en medewerkers niet in het geding is. De metingen onderstrepen wel dat er voor en na de lessen en tijdens de pauzes gelucht moet worden. 

Om een volledig beeld te krijgen, voeren wij dit onderzoek uit in al onze schoolgebouwen. Op basis van de uitkomst van dit onderzoek stellen we zelf een strenge norm voor een goed binnenklimaat en ondernemen hierop acties indien dat nodig is. Wij informeren u hierover op een later tijdstip.